Tạm dừng cấp chứng thư số mới phải báo Bộ TT&TT

Thứ tư, 31/12/2014 08:40

Khi tạm dừng cung cấp chứng thư số mới, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, chữ ký số chuyên dùng và tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài phải làm báo cáo đột xuất gửi Bộ TT&TT.

img
 
Đây là một nội dung trong Thông tư 17/2014/TT-BTTTT quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số mới được Bộ TT&TT ban hành, sẽ có hiệu lực hành từ ngày 10/1/2015.
 
Thông tư nêu rõ, các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, chữ ký số chuyên dùng và tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài định kỳ quý I, II, III và cả năm phải thực hiện báo cáo bằng văn bản gửi đến Bộ TT&TT (Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia) hoặc bằng thư điện tử tới địa chỉ vanthurootca@mic.vn. Trong đó, báo cáo quý được tính từ ngày 1 của tháng đầu tiên đến ngày cuối cùng của tháng thứ 3 của quý, báo cáo năm được tính từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/12 của năm báo cáo. Thời hạn gửi báo cáo định kỳ trong vòng 10 ngày làm việc đầu tiên của kỳ hạn tiếp theo.
 
Bên cạnh việc phải làm báo cáo định kỳ, các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nêu trên sẽ phải thực hiện báo cáo đột xuất với Bộ TT&TT khi: thay đổi về đại diện theo pháp luật, nhân sự chịu trách nhiệm quản trị, vận hành hệ thống cấp phát chứng thư số, địa chỉ, thông tin liên lạc của tổ chức; thay đổi về tính năng kỹ thuật của hệ thống cung cấp chứng thư số có ảnh hưởng đến điều kiện đảm bảo an toàn chữ ký số; tạm dừng cung cấp chứng thư số mới; khi bị lộ khóa, hệ thống cấp phát chứng thư số bị xâm nhập, hệ thống cấp phát chứng thư số không hoạt động hoặc khi có các sự cố kỹ thuật khác.
 
Đối với các thuê bao được cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam, Thông tư quy định phải thực hiện báo cáo đột xuất khi bị lộ khóa bí mật, khi phát hiện hiện tượng giả mạo hoặc khi mất, hỏng thiết bị lưu trữ khóa bí mật.
 
Báo cáo đột xuất cũng có thể gửi tới Bộ TT&TT bằng văn bản hoặc thư điện tử, được gửi chậm nhất sau 3 ngày làm việc kể từ khi xảy ra hoặc phát hiện các trường hợp đột xuất kể trên.
 
Cùng với việc đề nghị các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số và các thuê bao được cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam phải thực hiện báo cáo theo đúng mẫu quy định tại các phụ lục của Thông tư, Bộ TT&TT cũng yêu cầu trường hợp gửi báo cáo bằng thư điện tử, phải có chữ ký số của đại diện theo pháp luật của tổ chức báo cáo.
 
Bộ TT&TT giao Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc thực hiện báo cáo; cập nhật, lưu trữ và sử dụng thông tin báo cáo theo đúng quy định của pháp luật; cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về an toàn thông tin của Bộ TT&TT và các đơn vị chức năng có liên quan; đồng thời báo cáo Bộ trưởng về hoạt động chứng thực chữ ký số.
 
Vân Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top