Tam Điệp đẩy mạnh xây dựng mô hình chuyển đổi số cấp xã

Chủ nhật, 07/05/2023 14:06

Chuyển đổi số cấp xã là một chủ trương đúng đắn của Chính phủ, góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, phục vụ nhân dân. Trên cơ sở đó, thành phố Tam Điệp đã đẩy mạnh việc xây dựng mô hình chuyển đổi số cấp xã.

thanh-pho-tam-diep-ket-qua-buoc-dau-thuc-hien-thi-diem-xay-a1910.jpg 

Thực hiện chuyển đội số ở cấp xã trên cơ sở lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; các phường, xã trên địa bàn đã tích cực chỉ đạo, triển khai hoàn thiện 26 mục tiêu của mô hình trên 3 phương diện: Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số. Các đơn vị đã quan tâm, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ cho công việc của cán bộ, công chức như: Nâng cấp mạng Internet, mua sắm, nâng cấp hệ thống máy tính, máy scand, máy photocoppy… cử cán bộ, công chức tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố, các phường, xã đã thành lập 120 Tổ công nghệ số cộng đồng với 604 thành viên phục vụ triển khai các nội dung chuyển đổi số tại các thôn, tổ dân phố. Lực lượng này đã tăng cườngtuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu thế nào là chuyển đổi số, chuyển đổi số ở lĩnh vực nào và mang lại lợi ích như thế nào.

Một trong những chuyển biến tích cực thực hiện chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn thành phố Tam Điệp, đó chính là nhiều người dân đã dần thay đổi về nhận thức, trở thành những nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số, với các hoạt động như: Sử dụng các dịch vụ công trực tuyến;  thực hiện giao dịch điện tử trong thanh toán các dịch vụ khám, chữa bệnh; thanh toán lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính…

Đến thời điểm này, sau gần 2 năm thực hiện, trên địa bàn thành phố đã có phường Bắc Sơn hoàn thành xây dựng mô hình chuyển đổi số cấp xã; theo kế hoạch, đến hết năm 2023, 8 xã, phường còn lại của thành phố sẽ hoàn thành xây dựng mô hình “Chính quyền số cấp xã” (phiên bản 1.0).

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top