Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở (phần kỹ thuật)

Thứ sáu, 15/11/2019 15:13

Giảm nghèo bền vững là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, các dân tộc và nhóm dân cư. Triển khai thực hiện Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trong đó có nhiệm vụ của ngành Thông tin và Truyền thông.
 
Một trong những mục tiêu của Dự án 4 truyền thông và giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 thuộc nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông là “Xây dựng, củng cố hệ thống thông tin cơ sở; tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của nhà nước và đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội; nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân”.
 
Nhằm cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ truyền thông và giảm nghèo về thông tin của ngành Thông tin và Truyền thông và tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng công tác thông tin và tuyên truyền. Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các chuyên gia trong Ngành biên soạn và xuất bản “Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở”.
 
Nội dung cuốn sách giới thiệu hoạt động thông tin cơ sở và hướng dẫn cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông ở cơ sở một số kỹ năng vận hành, khai thác, bảo dưỡng, khắc phục những hư hỏng cơ bản của các thiết bị dùng cho công tác thông tin, truyền thông cơ sở.
 
Bộ Thông tin và Truyền thông hy vọng cuốn sách là tài liệu có ý nghĩa thiết thực đối với cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông ở cơ sở trong việc thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững.
 
Bấm vào đây để xem toàn văn “Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở” (phần kỹ thuật)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top