Sơn La tổng kết chương trình cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2006-2010

Thứ ba, 03/04/2012 10:58

Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2005-2010 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 07/4/2006 là Chương trình thực hiện chính sách lớn trong lĩnh vực viễn thông và được triển khai lần đầu tiên ở nước ta; thể hiện vai trò, điều tiết và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ ở các vùng kinh doanh khó khăn. Sau gần 5 năm triển khai thực hiện, nhiều địa phương đã đạt được cơ bản các mục tiêu của chương trình, nhiều chỉ tiêu vượt ở mức cao. Kết quả thực hiện đã phản ảnh tính đúng đắn, phù hợp với cuộc sống của chương trình trong quá trình thực hiện.

img

Ngày 05/11/2010, tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2006-2010. Tham dự hội nghị có ông Trần Đức Lai- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), ông Chu Hồng Tuấn- Phó Giám đốc Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam, lãnh đạo UBND tỉnh, Sở TT&TT cùng đại diện các Sở, ban, ngành trong địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết chương trình cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh. Theo đó: hiện Sơn La có 8 huyện thuộc các vùng công ích ( Bắc Yên, Mường La, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, Yên Châu) và các xã vùng đặc biệt khó khăn của 2 huyện Mai Sơn, Mộc Châu. Trên địa bàn tỉnh có 03 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ viễn thông công ích là Viễn thông Sơn La, Chi nhánh viễn thông quân đội Viettel Sơn La và Trung tâm viễn thông Điện lực Sơn La. Trong giai đoạn 2006-2010, các cơ quan quản lý Nhà nước phối hợp cùng các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh Sơn La đã nỗ lực phấn đấu, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình 74 của Chính phủ, tập trung đẩy nhanh tiến độ phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông, phát triển các điểm truy nhập viễn thông và Internet công cộng vùng công ích; đảm bảo duy trì cung ứng dịch vụ viễn thông phổ cập, dịch vụ viễn thông bắt buộc, tổ chức thực hiện tốt việc phát triển thuê bao cá nhân, hộ gia đình tại vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và các đối tượng đặc biệt khác. Tính đến hết năm 2010, mật độ điện thoại tại các vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đạt 20,42 máy/100 dân, tăng gấp 8,76 lần so với cuối năm 2005; có 137/163 xã vùng công ích có điểm truy nhập điện thoại công cộng; 07/163 xã có điểm truy nhập dịch vụ Internet công cộng, đáp ứng yêu cầu tăng thêm 286.165 người dân vùng công ích được truy nhập miễn phí khi sử dụng các dịch vụ viễn thông bắt buộc, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, hộ gia đình sinh sống tại khu vực được thụ hưởng dịch vụ viễn thông công ích, giảm sự chênh lệch về sử dụng dịch vụ viễn thông giữa các vùng, miền, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

img

Với đặc thù là một tỉnh miền núi, biên giới có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, giao thông còn khó khăn, kinh tế chậm phát triển…công tác quản lý, duy trì và đầu tư phát triển các dịch vụ viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh Sơn La còn gặp nhiều khó khăn, gây ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chương trình viễn thông công ích trong những năm qua. Điện thoại cố định, Internet cá nhân, hộ gia đình thuộc các vùng công ích đã phát triển, song về số lượng còn hạn chế và không đồng đều giữa các vùng; số điểm truy nhập điện thoại công cộng, Internet công cộng phát triển vẫn chưa đạt so với mục tiêu Chương trình đề ra.

img

Trong giai đoạn 2011-2015, Sơn La quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh; đảm bảo duy trì thuê bao điện thoại, Internet hiện có tại vùng công ích, hoàn thành 100% số xã vùng công ích có điểm truy nhập dịch vụ điện thoại công cộng, 70% số xã có điểm truy nhập dịch vụ Internet công cộng, mật độ điện thoại tại các vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đạt trên 50 máy/100 dân; đảm bảo mọi người dân vùng công ích được truy nhập, sử dụng miễn phí khi sử dụng các dịch vụ viễn thông bắt buộc; hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, các điểm truy nhập dịch vụ viễn thông công cộng; tăng cường công tác thẩm định, xác nhận kinh phí duy trì cung ứng dịch vụ viễn thông công ích trong các vùng được cung cấp dịch vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc cung ứng dịch vụ viễn thông công ích để kịp thời khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện theo đúng quy định của Bộ TT&TT và Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam.

Thái Phượng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top