Sơn La: Tăng cường triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện

Thứ hai, 05/10/2020 14:52

Ngày 16/9/2020 vừa qua, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

20200510-l1.jpg

Người dân thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Theo đó, 4 nhiệm vụ và giải pháp chính được UBND tỉnh giao cho các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh và Bưu điện tỉnh Sơn La triển khai thực hiện. Cụ thể: (1) Tuyên truyền, phổ biến về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích để tổ chức, cá nhân hiểu rõ và sử dụng dịch vụ. (2) Rà soát, thông báo công khai danh mục các TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. (3) Tăng cường đào tạo, tập huấn cho nhân viên bưu điện về tiếp nhân hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC. (4) Nâng cấp, hoàn thiện Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, đảm bảo kết nối mạng thông tin với Bưu điện tỉnh để phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC.

Từ tháng 9/2017, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và UBND tỉnh Sơn La đã ký kết thỏa thuận hợp tác, triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết cho 671 thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Bưu điện tỉnh đã thực hiện tiếp nhận và chuyển trả kết quả cho gần 300.000 lượt hồ sơ. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích không chỉ cung cấp thêm một lựa chọn mới cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC mà còn góp phần lớn vào quá trình cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ cũng như tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Sơn La.
THU HẰNG
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top