Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 03/03/2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đối với Công ty TNHH Sách Á Châu

03/01/2023 09:59 SA Xem cỡ chữ

Kết luận số 1336/KLKT-CXBIPH ngày 28/12/2022 của Cục Xuất bản, In và Phát hành

Lượt truy cập: 1304

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)