Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đối với Công ty TNHH Sách Á Châu

Thứ ba, 03/01/2023 09:59

Kết luận số 1336/KLKT-CXBIPH ngày 28/12/2022 của Cục Xuất bản, In và Phát hành
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top