Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/02/2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan chủ quản đối với cơ quan bao chí theo quy định của Luật Báo chí đối với Hội Người cao tuổi Việt Nam

09/12/2022 13:50 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 

Kết luận thanh tra số 1675/KLKT-Ttra ngày 09/12/2022 của Thanh tra Bộ TT&TT.


Lượt truy cập: 1522

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)