Kết luận kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan chủ quản đối với cơ quan bao chí theo quy định của Luật Báo chí đối với Hội Người cao tuổi Việt Nam

Thứ sáu, 09/12/2022 13:50

 

Kết luận thanh tra số 1675/KLKT-Ttra ngày 09/12/2022 của Thanh tra Bộ TT&TT.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top