Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 01/03/2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận Thanh tra về việc chấp hành các quy định của phát luật về tần số vô tuyến điện và an toàn bức xạ vô tuyến điện đối với Viễn thông Quảng Ninh

19/11/2018 09:51 SA Xem cỡ chữ

Ngày 02/11/2018, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện đã ban hành kết luận thanh tra số 1213A/KLTT-TTV, kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tần số và an toàn bức xạ vô tuyến điện đối với Viễn thông Quảng Ninh.
 
Để xem toàn văn kết luận nêu trên, xem tại tệp đính kèm./.

Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 2314

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)