Kết luận Thanh tra về việc chấp hành các quy định của phát luật về tần số vô tuyến điện và an toàn bức xạ vô tuyến điện đối với Viễn thông Quảng Ninh

Thứ hai, 19/11/2018 09:51

Ngày 02/11/2018, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện đã ban hành kết luận thanh tra số 1213A/KLTT-TTV, kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tần số và an toàn bức xạ vô tuyến điện đối với Viễn thông Quảng Ninh.
 
Để xem toàn văn kết luận nêu trên, xem tại tệp đính kèm./.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top