Sóc Trăng yêu cầu đảm bảo an toàn khi sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dụng cấp II

Thứ ba, 22/09/2020 09:47

Trong quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) cấp II trên địa bàn tỉnh, Sóc Trăng yêu cầu tổ chức, cá nhân phải đảm bảo an toàn thông tin mạng.

 Mới đây, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) cấp II trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ 6/9/2020, thay thế Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 6/9/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, nhà nước trên địa bàn tỉnh.

20200922-pg3.jpg
 
Theo đó, quản lý, vận hành mạng TSLCD cấp II phải đảm bảo khai thác hiệu quả tài nguyên mạng và nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Mạng TSLCD cấp II được quản lý, vận hành tập trung, thống nhất, được rà soát kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất để đảm bảo an toàn, bảo mật và tính sẵn sàng trong quá trình vận hành và sử dụng; phải được bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, liên tục (24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần).
Cơ quan, đơn vị sử dụng mạng TSLCD cấp II phải có trách nhiệm phối hợp với Sở TT&TT thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng trong việc thiết lập hệ thống máy chủ, cài đặt thiết bị, địa chỉ IP kết nối mạng TSLCD cấp II; tổ chức khai thác có hiệu quả các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, phần mềm do đơn vị chủ trì triển khai trên mạng TSLCD cấp II. Phải phân công cán bộ hoặc bộ phận chuyên trách công nghệ thông tin thực hiện nhiệm vụ quản trị mạng máy tính tại đơn vị. Các cơ quan, đơn vị cũng phải phối hợp, thực hiện theo dõi, ngăn chặn và xử lý các máy tính bị nhiễm mã độc, Botnet trong mạng TSLCD theo yêu cầu của Sở TT&TT.
 
Đối với các cá nhân, phải tuân thủ quy định cụ thể về truy cập, khai thác sử dụng mạng; không được tiết lộ sơ đồ tổ chức hệ thống mạng, mật khẩu truy cập các ứng dụng trên mạng truyền số liệu chuyên dùng cho cá nhân, tổ chức không có thẩm quyền. Không thực hiện truy cập trái phép vào mạng TSLCD cấp II. Chấp hành nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách có liên quan của nhà nước về công nghệ thông tin và viễn thông; quản lý và cung cấp thông tin; chế độ bảo mật, an toàn, an ninh thông tin. Ngoài ra, không tự ý cài đặt, tháo gỡ, di chuyển, can thiệp không đúng thẩm quyền vào các thiết bị đã thiết lập trên mạng TSLCD cấp II; không cung cấp, phát tán thông tin không được pháp luật cho phép; không cố tình gây mất an toàn thông tin trên mạng TSLCD cấp II.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top