Soạn thảo Thông tư Quy định về điều phối, ứng cứu khẩn cấp sự cố mạng Internet

Thứ ba, 07/06/2011 15:33

Chiều ngày 7/6/2011, tại Hà Nội, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) đã báo cáo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng và xin ý kiến các đơn vị hữu quan về nội dung dự thảo Thông tư Quy định về hoạt động điều phối, ứng cứu khẩn cấp sự cố mạng Internet.

img
Mạng Internet ngày càng thu hút nhiều người sử dụng (Ảnh minh họa)

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư quy định hoạt động ứng cứu khẩn cấp sự cố mạng Internet bao gồm các hoạt động phát hiện nguy cơ, phòng ngừa và khắc phục sự cố mạng Internet và hoạt động điều phối của Bộ TT&TT với các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, các tổ chức tham gia phối hợp ứng cứu sự cố mạng Internet.

Đối tượng áp dụng bao gồm VNCERT, VNNIC, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet (ISP), các tổ chức tham gia phối hợp ứng cứu; cá nhân, tổ chức sử dụng mạng Internet.

Theo dự thảo nội dung Thông tư, các cá nhân, tổ chức sử dụng Internet khi gặp sự cố hoặc phát hiện dấu hiệu mất an toàn thông tin có nguy cơ xảy ra sự cố thì thông báo cho ISP đang trực tiếp cung cấp dịch vụ, trong trường hợp sự cố vượt quá khả năng tự xử lý, ISP phải thông báo ngay cho VNCERT. Đối với sự cố có dấu hiệu, nguy cơ, đã xảy ra trên diện rộng, ảnh hưởng tới nhiều người sử dụng Internet thì cá nhân, tổ chức thông báo ngay cho VNCERT. Trong trường hợp cần thiết người sử dụng Internet có thể thông báo sự cố trực tiếp cho VNCERT.Trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu về các nguy cơ có khả năng xảy ra sự cố, VNCERT được phép điều động các tổ chức khác cùng tham gia phối hợp thực hiện.

Dự thảo Thông tư cũng quy định chi tiết quyền và trách nhiệm của VNCERT, ISP, VNNIC, đơn vị chuyên trách về CNTT của các cơ quan nhà nước, các tổ chức tham gia phối hợp ứng cứu sự cố mạng Internet và các cá nhân, tổ chức khác.

Được biết dự thảo thông tư này được đưa lên trang tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông để lấy ý kiến nhân dân hết ngày 26/6/2011./.

Thúy Hòa
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top