Sở TT&TT Vĩnh Long tổng kết công tác điều tra, thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn năm 2010

Thứ hai, 30/08/2010 09:24

Sáng ngày 27/8/2010 tại hội trường Sở Thông tin và Truyền thông, Ban chỉ đạo thực hiện tổng điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn tỉnh Vĩnh Long tiến hành hội nghị tổng kết.

img

Theo đánh giá của BCĐ, sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ TT&TT, UBND tỉnh đã thành lập BCĐ, tổ giúp việc tổng điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn của tỉnh. BCĐ tiến hành tổ chức 11 cuộc triển khai tập huấn có 2.193 điều tra viên các cấp tham gia tập huấn. Qua 4 tháng tổ chức thực hiện, nhìn chung tổng điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn của tỉnh Vĩnh Long đạt được kết quả tốt, đúng thời gian qui định là nhờ công tác chuẩn bị, các bước triển khai của BCĐ tỉnh được xây dựng cụ thể, có sự phối hợp của UBND các huyện, TP và tổ giúp việc phòng VHTT huyện, TP, mỗi địa phương đã có sự chủ động, chỉ đạo quyết liệt, tranh thủ thời gian, giám sát theo dõi chặt chẽ tạo nên kết quả điều tra bước đầu đạt được yêu cầu chung và sớm về mặt thời gian. Đội ngũ điều tra viên trong tỉnh được tập huấn triển khai cụ thể, nắm bắt được nội dung, biết vận dụng kinh nghiệm từ cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/4/2009 để vận dụng cho cuộc tổng điều tra điện thoại, internet và nghe nhìn đợt này.

Sở TT&TT đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội trong tỉnh, trong từng huyện, TP để tiến hành điều tra hoàn thành tốt mẫu phiếu số 1 và số 2 sớm về thời gian, đạt về chất lượng theo quy định.  Công tác kiểm tra, phúc tra kết quả điều tra được chuẩn bị đầy đủ, có kế hoạch, thực hiện đúng thời gian. Các số liệu phúc tra so với số liệu điều tra ban đầu có tỷ lệ sai số tăng bình quân từ 1% – 6%; có một chỉ tiêu số liệu có sai số giảm; hai chỉ tiêu sai số ở mức 18%, những chỉ tiêu sai số lớn sẽ được tiếp tục phúc tra để làm rõ nguyên nhân.

Công tác thông tin tuyên truyền cho cuộc điều tra đã được sự quan tâm đúng mức của các cơ quan báo chí và thông tin đại chúng trong tỉnh. Ở giai đoạn 1, việc thông tin tuyên truyền chưa đạt yêu cầu, BCĐ tỉnh đã kịp thời chấn chỉnh. Ở giai đoạn 2 và giai đoạn 3 công tác thông tin tuyên truyền được tăng cường mạnh mẽ hơn, với nhiều hình thức thông tin tuyên truyền trên báo hình, báo nói và báo viết. Nhiều hình thức tuyên truyền đạt hiệu quả trong ngày ra quân tổng điều tra 01/6, báo chí đã có nhiều bài viết, nhiều phóng sự, phỏng vấn, bám theo nhiều đoàn điều tra … thông tin rộng rãi, tạo điều kiện cho các điều tra viên khi tiếp xúc với hộ dân và được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế là cuộc tổng điều tra được triển khai gấp về mặt thời gian, địa phương thiếu sự chuẩn bị trước, lại diễn ra trong tháng 6 khi mà ở các địa phương đang tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị trọng tâm như: Đại hội Đảng ở các cấp cơ sở; đóng góp văn kiện Đại hội Đảng các cấp; sơ kết tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, kinh phí cho cuộc tổng điều tra được Bộ triển khai chậm, trong tháng điều tra ở địa phương lúng túng về các chế độ quy định thanh chi, quyết toán cho điều tra viên, in ấn các biểu mẫu, cơ sở nhập số liệu và một số nội dung tiêu chí trong mẫu phiếu điều tra chưa rõ, vẫn còn một số sai sót trong quá trình ghi phiếu điều tra ở các điều tra viên, xảy ra ở các huyện, TP trong tỉnh như: điều tra viên chưa trực tiếp đến tận nhà để điều tra số liệu; một số điều tra viên ở ấp, khóm không tham gia tập huấn nên lúng túng khi điều tra, ghi chép, ghi sai số điện thoại di động, ghi sai các cột có định lượng hoặc không định lượng; không ghi thông tin về điểm bưu điện văn hóa xã.  Những sai sót này đã được phúc tra và chỉnh sửa lại cho chính xác.

Tại hội nghị, BCĐ tiến hành khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổng điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn của tỉnh.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top