Sở TT&TT Trà Vinh họp mặt kỷ niệm 10 năm ngày thành lập

Thứ tư, 06/05/2015 09:25

Ngày 5/5/2015, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trà Vinh đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

img

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải trao Cờ thi đua cho Sở TT&TT Trà Vinh

Trong 10 năm qua, Sở TT&TT Trà Vinh đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành. Về công tác quản lý báo chí, Sở TT&TT Trà Vinh đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng kịp thời công tác thông tin tuyên truyền; tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động báo chí, tạo mọi điều kiện cho báo chí phát triển. Lĩnh vực bưu chính, viễn thông đã có bước phát triển mạnh mẽ với 02 doanh nghiệp cung cấp mạng điện thoại cố định và 06 nhà cung cấp mạng điện thoại di động. Mạng lưới bưu chính với hơn 100 điểm phục vụ, của 03 doanh nghiệp.

Đối với công tác ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được Bộ TT&TT đầu tư hệ thống máy chủ tập trung đã tạo cơ sở cho Tỉnh phát triển nhanh các ứng dụng công nghệ thông tin. Cổng thông tin điện tử có 3 ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Khmer) đã cung cấp nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 cho 8 huyện, thành phố; thí điểm triển khai thành công 01 cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của một số sở, ngành trong tỉnh. Hệ thống thư điện tử công vụ: đã triển khai đến 100% cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND cấp huyện, 30% UBND cấp xã. Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được kết nối đến 100% cơ quan cấp tỉnh và Huyện ủy, UBND cấp huyện; các phòng ban chuyên môn trong khu hành chính tập trung cấp huyện đều được kết nối, sử dụng. Sở đã cấp và sử dụng hiệu quả 237 chứng thư số cho cơ quan đơn vị, xác thực văn bản điện tử để trao đổi giữa các cơ quan nhà nước. Vấn đề an toàn, an ninh thông tin luôn được quan tâm đúng mức, thể hiện qua công tác chỉ đạo và giao nhiệm vụ của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

img

Thứ trưởng Phạm Hồng Hải trao tặng bức trướng của Bộ TT&TT cho Sở TT&TT Trà Vinh

img

Thứ trưởng Phạm Hồng Hải trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành TT&TT cho các lãnh đạo tỉnh Trà Vinh

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải đã chúc mừng và đánh giá cao những thành tích nổi bật của Sở TT&TT Trà Vinh đã đạt được sau 10 năm xây dựng và phát triển. Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị Sở TT&TT Trà Vinh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể sau trong năm 2015 và những năm tiếp theo, cụ thể: Chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền cho báo chí, phát thanh truyền hình, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cũng như của Trung ương nhằm tạo sự đồng thuận của dư luận về các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh; Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND trong việc tổ chức, sắp xếp lại hệ thống các cơ quan báo chí tại địa phương theo Quy hoạch báo chí sẽ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, theo hướng dẫn của Bộ TT&TT; Phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị của Bộ trong việc triển khai công tác thực thi quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh, phát triển mạng lưới, mở rộng vùng phục vụ với dịch vụ chất lượng cao, giá cước thấp, đảm bảo môi trường cạnh tranh bình đẳng. Đồng thời, cần chú trọng công tác đảm bảo an toàn thông tin và an ninh thông tin, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm...
 

PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top