Sở TT&TT Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai Luật Xuất bản sửa đổi, bổ sung và các văn bản có liên quan

Thứ ba, 08/12/2009 09:45

Ngày 03/12/2009, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai Luật Xuất bản sửa đổi, bổ sung và các văn bản có liên quan. Đồng chí Nguyễn Văn Yên - Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có cán bộ phụ trách lĩnh vực xuất bản các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo Phòng Văn hoá - Thông tin các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, 118 cơ sở in lụa và 13 doanh nghiệp in trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

img

Tại hội nghị, đại biểu được nghe giới thiệu nội dung về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản và một số văn bản chỉ đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước về hoạt động xuất bản như Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 111/2005/NĐ-CP, Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm, đồng thời giới thiệu lại Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đây là những văn bản liên quan đến lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm rất quan trọng trong thời kỳ nước ta đang hội nhập.

Thông qua hội nghị, cán bộ, công chức các cơ quan, ban ngành, các cơ sở xuất bản, in, phát hành hiểu rõ thêm về lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm; các điều kiện hoạt động in; những hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản; phát hiện xuất bản phẩm vi phạm trong quá trình in; xử lý vi phạm trong lĩnh vực in xuất bản phẩm … nhằm hoạt động có hiệu quả, tránh tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích để vận dụng vào thực tiễn công việc của ngành, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống xã hội./.
 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top