Sở TT&TT Thanh Hóa và Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa ký kết chương trình hợp tác

Thứ sáu, 21/03/2014 14:42

Mới đây, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa và Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa thống nhất nội dung Chương trình phối hợp tuyên truyền các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014 - 2015).

img

Toàn cảnh Lễ ký kết

Theo đó, nội dung ký kết gồm: Tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng; Tuyên truyền về kết quả thực hiện rà soát và thực hiện chính sách đối với 7 đối tượng người có công ở các địa phương; Thông tin, tuyên truyền về kết quả đóng góp, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tham gia giúp đỡ, chăm sóc người có công với nước; Tuyên truyền các điển hình những gương tiêu biểu, thực hiện tốt chính sách người có công, người có công với cách mạng vượt khó, đóng góp vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, đồng thời phê phán, lên án các hành vi vi phạm chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; Tuyên truyền kết quả giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên.
 
Cũng theo chương trình ký kết, về phía Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo, định hướng cho các cơ quan báo chí và hệ thống đài Truyền thanh, truyền hình cơ sở tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng, Nhà nước và kết quả việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng;  phối hợp với các báo và Đài Phát thanh – Truyền hình về việc thực hiện và kết quả việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh hướng dẫn, động viên các cơ quan báo, đài địa phương tham gia Giải báo chí do Trung ương phát động với chủ đề "Tác phẩm báo chí tuyên truyền về các chính sách đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015"…
 
Về phía Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên có liên quan triển khai kế hoạch tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, trong hệ thống báo chí của tỉnh; Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp các tài liệu, số liệu đầy đủ về tình hình thực hiện chính sách đối với 7 đối tượng người có công; phản ánh các thông tin về người có công cho các cơ quan báo chí và các tổ chức thành viên để tuyên truyền kết quả việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Việc ký kết chương trình hợp tác giữa hai cơ quan nhằm quán triệt sâu sắc đến các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước  trong việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể trong việc thực hiện các chính sách ưu đãi, chăm lo đối với người có công với cách mạng; tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc cùng chăm lo cho người có công với cách mạng. Đồng thời, tham gia giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng ở các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh.
 
Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top