Sở TT&TT Thái Nguyên tổng kết năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010

Thứ hai, 25/01/2010 16:27

Ngày 20/01/2010, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết ngành Thông tin và Truyền thông năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Nguyễn Đình Bàng, Thường trực HĐND tỉnh; Đại diện các sở, ban, ngành; các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện; các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

img

Trong năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Sở đã từng bước ổn định, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Năm 2009, toàn ngành đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời các lĩnh vực chuyên ngành như: quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, bưu chính và chuyển phát, viễn thông và Internet, quản lý công nghệ thông tin. Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu cho UBND tỉnh tập trung giải quyết tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc, những cản trở về cơ chế, chính sách đối với doanh nghiệp trong ngành và chỉ đạo, giải quyết những công tác trọng điểm mang tính đột phá như ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước. Năm 2009, Sở đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và khẳng định vai trò, vị thế của ngành thông tin và truyền thông trong đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh.

Về báo chí, xuất bản: Công tác quản lý báo chí, xuất được củng cố và tăng cường, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh luôn bám sát định hướng thông tin tuyên truyền của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên thông tin kịp thời  đến người dân các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Công tác giao ban báo chí được duy trì mỗi hàng quý; tổ chức giao ban với các đơn vị xuất bản, cơ sở in trên địa bàn tỉnh...

Về bưu chính và chuyển phát: trong năm qua đã tập trung chỉ đạo Bưu điện tỉnh triển khai các phương án đảm bảo thông tin liên lạc, an toàn mạng lưới bưu chính phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai cuộc thi viết thư UPU quốc tế lần thứ 37...

Viễn thông và Internet: Công tác quản lý nhà nước về viễn thông và internet từng bước được củng cố và tăng cường. Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này luôn chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về BCVT, đặc biệt việc quản lý xây dựng các trạm BTS; duy trì giao ban với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn; thường xuyên chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc

Công nghệ thông tin: Đã tham mưu cho UBND tỉnh từng bước hoàn thiện thể chế về CNTT trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển (tổ chức hội thảo, triển khai công tác đào tạo, hỗ trợ xây dựng website...)

Vai trò cơ quan chuyên trách CNTT của tỉnh: Trong năm 2009, Sở đã chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước của tỉnh vào công tác cải cách hành chính đã được cụ thể hoá bằng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2008; Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2009 - 2010; Hệ thống thư điện tử được duy trì  hoạt động 24h/24h hàng ngày, được các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và khoảng 70% cán bộ, công chức sử dụng thường xuyên trong công tác chỉ đạo, điều hành, trao đổi công việc hàng ngày; Xây dựng cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên với tổng giá trị gần 4 tỷ đồng, phấn đấu khai trương vào dịp 3/2/2010...

Kết thúc Hội nghị đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả Sở đã đạt được trong năm qua. Đồng chí giao nhiệm vụ cho Sở tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa các dự án về CNTT trong năm 2010 có bước phát triển mạnh mẽ như: tổ chức Hội nghị trực tuyến giữa tỉnh với các huyện, sử dụng có hiệu quả cổng thông tin điện tử của tỉnh; đẩy mạnh phát triển Viễn thông và Internet đưa Internet đến với vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng CNTT để phát triển, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp bằng việc xây dựng trang thông tin điện tử cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Kiện toàn cơ cấu tổ chức, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo Sở, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra...

Bước vào năm 2010, năm diễn ra nhiều sự  kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh, Sở TT&TT Thái Nguyên quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình kế hoạch năm 2010, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.
 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top