Sở TT&TT Thái Bình triển khai Thông tư về quản lý thuê bao di động trả trước

Thứ tư, 30/09/2009 10:04

Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình phối hợp với Vụ Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa tổ chức Hội nghị tập huấn cho cán bộ phòng Văn hoá Thông tin các huyện Thành Phố và đại diện các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh về Thông tư 22/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông, cùng một số văn bản liên quan đến việc hướng dẫn chi tiết việc triển khai Thông tư 22 về quản lý thuê bao di động trả trước.

img

Các đại biểu đã được nghe nội dung cơ bản của Thông tư 22, theo đó mỗi cá nhân đang sở hữu nhiều hơn 3 sim của một mạng di động sẽ phải đăng ký lại, từ ngày 10/8/2009 chỉ được sử dụng một loại giấy tờ, hoặc là Chứng minh thư hoặc là Hộ chiếu của mình để đăng ký tối đa ba (03) số thuê bao di động trả trước của mỗi mạng thông tin di động. Các hành vi nghiêm cấm trong hoạt động đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao di động trả trước quy định tại điều 5, bao gồm sử dụng Chứng minh thư hoặc Hộ chiếu của người khác để đăng ký thông tin thuê bao; Sử dụng CMT hoặc Hộ chiếu của mình để đăng ký thuê bao cho ngườì khác; Lưu thông trên thị trường những SIM đã được kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước… Đối với chủ thuê bao (quy định tại các khoản 2, 3, 4 - Điều 6 của Thông tư 22) là cá nhân đã đăng ký thông tin thuê bao, trước ngày 10/8/2009 và đang sử dụng nhiều hơn 03 số thuê bao di động trả trước của mỗi mạng thông tin di động; các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông có trách nhiệm: Tổ chức thông báo, hướng dẫn chủ thuê bao thực hiện việc thay đổi thông tin thuê bao đã đăng ký (đăng ký lại thông tin thuê bao) theo quy định đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009. Tổ chức thực hiện đúng theo các quy định của Thông tư 22/2009/TT-BTTTT kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Tại Khoản 2 Điều 7 của Thông tư 22: Áp dụng quy định có trang bị máy tính kết nối với mạng viễn thông hoặc internet kể từ ngày 10/8/2009 đối với các chủ điểm giao dịch tại các quận, phường nội thành thuộc các thành phố, thị xã mới ký kết hợp đồng uỷ quyền tiếp nhận, đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước với doanh nghiệp thông tin di động sau ngày 10/8/2009. Áp dụng quy định có trang bị máy tính kết nối với mạng viễn thông hoặc Internet kể từ ngày 01/01/2010 đối với các chủ điểm giao dịch tại các quận, phường nội thành thuộc các thành phố, thị xã đã đăng ký hợp đồng uỷ quyền tiếp nhận, đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước với doanh nghiệp thông tin di động trước ngày 10/8/2009
Tại lớp tập huấn, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình đã thống nhất kế hoạch với các phòng Văn hoá Thông tin các huyện Thành phố: Trong thời gian tới sẽ thanh tra diện rộng về hoạt động quản lý thuê bao di động trả trước theo tinh thần nội dung Thông tư 22 và văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông./.
 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top