Sở TT&TT sẽ chỉ có không quá 3 Phó Giám đốc

Thứ sáu, 18/03/2016 15:50

Theo quy định mới có hiệu lực thi hành từ ngày 24/4/2016, bộ máy lãnh đạo của Sở TT&TT Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh, thành khác đều chỉ có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc.

img

Cơ cấu tổ chức của các Sở TT&TT sẽ có một số thay đổi, điều chỉnh trong thời gian tới. (Trong ảnh: Sơ đồ tổ chức hiện nay của Sở TT&TT TP.HCM)

Liên Bộ TT&TT và Nội vụ vừa ban hành Thông tư liên tịch 06 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở TT&TT thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin (VH-TT) thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.
 
Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/4/2016, Thông tư liên tịch này sẽ thay thế Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV ngày 30/6/2008 của Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TT&TT thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng VH-TT cấp huyện.
 
Theo Thông tư 06, Sở TT&TT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; CNTT; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, CNTT.
 
Sở TT&TT có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ TT&TT.
 
Cùng với việc được bổ sung một số nhiệm vụ và quyền hạn mới về thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và thông tin điện tử cho các Sở TT&TT, tại Thông tư 06, Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ cũng có một số thay đổi, điều chỉnh về cơ cấu tổ chức của Sở TT&TT so với quy định hiện hành.
 
Cụ thể, về lãnh đạo Sở, thay vì cho phép hai Sở TT&TT Hà Nội và TP.HCM có ngoại lệ về số lượng Phó Giám đốc: tối đa 4 người (các Sở TT&TT khác tối đa 3 Phó Giám đốc) như quy định hiện hành, Thông tư 06 quy định rõ: Sở TT&TT có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc.
 
Theo Thông tư mới, Sở TT&TT có 6 tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Kế hoạch-Tài chính, Phòng CNTT, Phòng Thông tin-Báo chí-Xuất bản, Phòng Bưu chính-Viễn thông. Căn cứ vào điều kiện cụ thể và quy định khung tại Thông tư này, UBND cấp tỉnh có thể thành lập hoặc không thành lập đủ số lượng tổ chức nêu trên bảo đảm bao quát hết các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Đối với Hà Nội và TP.HCM nếu số lượng phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở TT&TT nhiều hơn so với quy định thì Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập tổ chức gửi Bộ TT&TT, Bộ Nội vụ để thống nhất trước khi quyết định.
 
Bên cạnh đó, Sở TT&TT còn có các đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm Trung tâm CNTT-TT và các tổ chức khác (nếu có). Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở TT&TT được thực hiện theo quy định của pháp luật.
 
Về biên chế, theo quy định mới, biên chế công chức, số lượng người làm việc  trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở TT&TT được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế công chức, tổng số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.
 
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hằng năm Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trình UBND cấp tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.
 
Cùng với đó, Thông tư liên tịch mới của Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ cũng có một số điều chỉnh về nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức biên chế của Phòng VH-TT. Đơn cử như, tổ chức của Phòng VH-TT vẫn gồm Trưởng phòng và không quá 3 Phó Trưởng phòng như quy định hiện hành; song Thông tư mới bổ sung thêm quy định phải có 1 lãnh đạo Phòng VH-TT phụ trách lĩnh vực TT&TT.
 
Biên chế công chức của Phòng VH-TT do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định trong tổng biên chế công chức được UBND cấp tỉnh giao. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hằng năm Phòng VH-TT chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt./.
 
M.T (ICTNEWS)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top