Sở TT&TT Quảng Trị: Giao ban giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý Báo chí với các cơ quan chủ quản Báo chí năm 2009

Thứ sáu, 08/01/2010 09:55

Ngày 05/01/2010, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí với cơ quan chủ quản báo chí năm 2009 và Giao ban báo chí tháng 12/2009. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Hội Nhà báo tỉnh; lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; đại diện Văn phòng thường trú, phóng viên thường trú các báo Trung ương tại Quảng Trị và đại diện lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Truyền hình Cáp Quảng Trị.

img

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã thông qua Báo cáo đánh giá về việc phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác báo chí năm 2009 và Bản nhận xét công tác báo chí tháng 12/2009 và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, trong năm 2009, các cơ quan chủ quản báo chí đã có sự thống nhất nội dung về kế hoạch công tác tuyên truyền, hoạt động văn hoá, văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá-xã hội trong tỉnh; xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ tuyên truyền năm 2009. Các cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc đường lối, quan điểm của Đảng về hoạt động báo chí, qua đó tăng cường sự lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước trong hoạt động báo chí. Năm qua, giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo, quản lý các cơ quan báo chí, các hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh.

Trong tháng 12/2009, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã tập trung tuyên truyền tốt về các sự kiện chính trị như: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị năm 2009, Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ II (2009-2014)… Tuyên truyền về các ngày kỷ niệm như: Ngày Dân số Việt Nam 26/12, 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12 (1944-2009) và 20 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22/12 (1989-2009)… Nhìn chung, các cơ quan báo chí đã tuyên truyền theo đúng định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, bám sát tôn chỉ, mục đích và phản ánh những vấn đề được dư luận quan tâm một cách kịp thời, đầy đủ, phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành và nhân dân thi đua thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2009.

Tại hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo về công tác chỉ đạo, quản lý của các cơ quan chủ quản báo chí với các cơ quan báo chí trong năm 2009 và báo cáo quản lý nhà nước về báo chí tháng 12/2009. Trong năm qua, các cơ quan chủ quản báo chí đã thực hiện tốt chức năng quản lý, chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện đúng đường lối, quan điểm của Đảng về hoạt động báo chí và thực thi pháp luật, chính sách về báo chí của các cơ quan báo chí. Các cơ quan chủ quản báo chí đã kịp thời biểu dương các cơ quan báo chí có ưu điểm, thành tích nổi bật; đồng thời phê bình, nhắc nhở các trường hợp vi phạm một cách kịp thời. Đặc biệt, trên cơ sở thực trạng và đòi hỏi để phát triển sự nghiệp báo chí lâu dài vững chắc, các cơ quan chủ quản báo chí đã chỉ đạo hoạch định, thông qua đề án phát triển có tính dài hạn của cơ quan báo chí, nhằm tăng cường đầu tư cho sự phát triển của cơ quan báo chí thuộc quyền cả về đội ngũ và cơ sở vật chất.

Nhìn lại một năm đã qua, công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí đã đạt được những thành tích đáng khích lệ. Cho đến nay, trên địa bàn tỉnh có 01 tờ báo in (Báo Quảng Trị); 01 Đài Phát thanh và Truyền hình (Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh), 09 Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố; 01 Tạp chí (Tạp chí Cửa Việt); Báo Điện tử của Báo Quảng Trị và Trang thông tin điện tử sử dụng cho hoạt động báo chí của Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, các Đặc san của Hội Nhà báo Quảng Trị, Sở Công Thương Quảng Trị đã xuất bản trong năm, 01 Công ty TNHH một thành viên Truyền hình Cáp Quảng Trị và 17 cơ quan, đơn vị xuất bản Bản tin. Các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, tình trạng mắc các sai phạm về quảng cáo trên báo chí, nộp lưu chiểu đã không còn xảy ra.

Trong tháng 12/2009, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành thẩm định và cấp giấy phép bản tin cho các đơn vị: Liên minh HTX và Doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh; hướng dẫn thủ tục cấp phép Đặc san “Khoa học và Công nghệ” cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị, Đặc san “Nhà báo và Quê hương” cho Hội Nhà báo tỉnh.

Kết luận hội nghị giao ban, đồng chí Nguyễn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã đánh giá cao những thành tích tuyên truyền của báo chí trên địa bàn tỉnh đạt được trong năm qua; đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí cần phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để góp phần xây dựng nền báo chí tỉnh nhà phát triển hơn nữa. Trong thời gian tới, đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm, hoàn thiện số liệu phục vụ cho Quy hoạch phát triển Báo chí tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 và thực hiện tốt định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với một số nội dung chính như: Tuyên truyền kỷ niệm ngày ký kết hiệp định Pa - ri (27/1); kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930 - 2010); tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top