Sở TT&TT Quảng Ngãi triển khai nhiệm vụ năm 2015

Thứ tư, 28/01/2015 09:18

Sáng 23/01/2015, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; phòng Văn hóa - Thông tin và Đài Truyền thanh các huyện thị, thành phố, các đơn vị thuộc lĩnh vực CNTT, bưu chính viễn thông, báo chí xuất bản trên địa bàn tỉnh.

img

Lãnh đạo Sở TT&TT Quảng Ngãi trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2014

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2014, công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực TT&TT được thực hiện đạt hiệu quả cao. Các cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin chính xác, đúng định hướng tuyên truyền, phục vụ tích cực công tác chỉ đạo, điều hành và hoạt động của các cấp, các ngành. Mạng lưới dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet đảm bảo an toàn và thông suốt, phục vụ tốt cho các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp, đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân, phát triển kinh tế xã hội và an ninh, quốc phòng. Công tác chỉnh trang, bó gọn các tuyến cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh được chú trọng thực hiện. Sở TT&TT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quản lý nhà nước trên lĩnh vực CNTT, giúp các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh ứng dụng CNTT đồng bộ và hiệu quả, phát huy tối đa vai trò của ứng dụng CNTT vào công tác quản lý và điều hành.
 
img
 
Các đơn vị ký giao ước thi đua
 
Trong năm 2015, Sở TT&TT sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy hoạch về hoạt động TT&TT, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch đã được ban hành; tổ chức tốt việc tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ đăng ký về báo chí, xuất bản theo quy định của pháp luật; nâng cao trách nhiệm trong việc đọc kiểm tra các ấn phẩm lưu chiểu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, internet, CNTT…; chú trọng bó cáp viễn thông; tham mưu UBND tỉnh đầu tư thiết bị CNTT cho cấp huyện, xã; liên thông phần mềm một cửa cấp tỉnh, cấp huyện; tăng cường công tác phòng ngừa và xử lý tốt nguy cơ mất an toàn mạng…
 
Nhân dịp này, 5 tập thể và 6 cá nhân cũng đã được Sở TT&TT khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2014./.
Cao Bá Lâm - Sở TT&TT Quảng Ngãi
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top