Sở TT&TT Phú Thọ triển khai nhiệm vụ năm 2017

Thứ ba, 21/02/2017 15:23

Ngày 16/2/2017, Sở TT&TT Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Giám đốc Sở TT&TT Phan Quang Thao tới dự và chủ trì hội nghị.

Năm 2016, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ TT&TT, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thông tin - truyền thông đã được Ngành tập trung chỉ đạo mang tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với mục tiêu hướng về cơ sở, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhu cầu thông tin của tổ chức, công dân.

20170221-ta2.jpg

Đồng chí Phan Quang Thao - Giám đốc Sở TT&TT Phú Thọ trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ năm 2016.
 
Công tác tham mưu ban hành văn bản được quan tâm chỉ đạo tích cực. Trong năm, Sở đã tham mưu trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành 2 đề án, 6 kế hoạch, 7 quyết định và 2 văn bản chỉ đạo, trong đó nổi bật là Đề án phát triển CNTT tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ; Đề án xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030; Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ; Quy định quản lý mạng cáp treo, viễn thông trên địa bàn tỉnh và nhiều văn bản quan trọng khác. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của Ngành, tạo hành lang pháp lý, cơ chế chính sách, huy động nguồn lực cho các hoạt động thông tin và truyền thông từ tỉnh đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. 
 
Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại được tăng cường. Năm 2016, Sở đã chủ động thông tin kịp thời các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Trong năm, Sở đã chủ trì, phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng như: Tổ chức họp báo và hoạt động của Trung tâm Báo chí Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, họp báo tuyên truyền kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh và phát động cuộc thi “Phú Thọ - 125 năm xây dựng, phát triển và hội nhập” trên tổng đài Viettel; Triển lãm Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu trong cộng đồng ASEAN năm 2016 tại Phú Thọ. Tham mưu thực hiện nội dung ký kết hợp tác truyền thông giữa UBND tỉnh với Thông tấn xã Việt Nam; chỉ đạo tổ chức tuyên truyền lưu động biển, đảo tại 3 huyện, thành, thị trong tỉnh. Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh xuống cơ sở; trong phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và trong diễn tập khu vực phòng thủ được thông suốt, kịp thời. 
 
Hạ tầng thông tin - truyền thông từng bước được đầu tư hiện đại, đồng bộ, đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt, hiệu quả. Các chỉ tiêu phát triển ngành đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng số trạm BTS tăng lên 1.931 trạm, tổng số thuê bao Internet băng rộng ADSL đạt 380.000 thuê bao (tăng 62% so với cùng kỳ). Việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước được triển khai tích cực, hạ tầng CNTT trong các cơ quan nhà nước tiếp tục được hoàn thiện. 100% cơ quan hiện nay đã có mạng nội bộ LAN và hệ thống một cửa điện tử, 100% các đơn vị cơ quan nhà nước sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành, tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử đạt 74%, tăng 17% so với cùng kỳ. Hệ thống một cửa điện tử tích hợp cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến chính thức hoạt động và cung cấp cho 100% các sở ngành, huyện, thành, thị khai thác, sử dụng. Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh duy trì 1.950 thủ tục hành chính và nhiều dịch vụ công mức 2,3, thu hút trên 18 triệu lượt người truy cập. 100% các cơ quan nhà nước có cổng/trang thông tin điện tử, góp phần từng bước hướng đến chính quyền điện tử.
 
20170221-ta1.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Chinh - Phó Giám đốc Sở tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016
 
Hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trong năm qua tiếp tục được duy trì ổn định, đảm bảo mức tăng trưởng khá. Doanh thu của các doanh nghiệp thuộc ngành Thông tin và Truyền thông đạt trên 1.855 tỉ đồng, nộp ngân sách trên 155 tỉ đồng. Công tác phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ  ngành Thông tin và Truyền thông với các ngành, các cấp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh thông qua việc triển khai các hoạt động tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo thông tin liên lạc và công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện đúng kế hoạch, kịp thời phát hiện và xử lý những sai phạm trong lĩnh vực thông tin - truyền thông, đưa các hoạt động đi vào nền nếp, đúng quy định.
 
Năm 2017, ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các quy hoạch, đề án phát triển ngành về lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, CNTT, góp phần tạo ra những bước chuyển biến mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và đề xuất với Bộ TT&TT ban hành các văn bản quản lý nhằm tăng cường công tác quản lý ngành. Tăng cường chỉ đạo các doanh nghiệp phát triển hạ tầng viễn thông, CNTT, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo thông tin, liên lạc. Phát triển đồng bộ hệ thống thông tin - truyền thông từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo thông tin phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu xã hội.
 
Tại hội nghị, ý kiến của các đại biểu đã tập trung thống nhất cao với báo cáo tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Sở; đồng thời tập trung thảo luận, đề xuất, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc vận hành hệ thống văn bản quản lý điều hành và hệ thống hòm thư điện tử của tỉnh; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, chế độ cho cán bộ đài truyền thanh cơ sở; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong việc xây dựng, lắp đặt, vận hành trạm BTS; mở các lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí cho cán bộ cơ sở…
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Quang Thao - Giám đốc Sở TT&TT ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, công viên chức, người lao động ngành Thông tin và Truyền thông trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại cần khắc phục. Đồng chí yêu cầu, trong năm 2017, ngành Thông tin và Truyền thông cần tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung triển khai thực hiện các quy hoạch, đề án phát triển ngành, trọng tâm là triển khai Đề án phát triển CNTT tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ; Đề án xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030. Tăng cường đảm bảo an toàn an ninh cơ sở hạ tầng và nội dung thông tin. Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới theo chỉ thị của Ban Bí thư và Chính phủ, trong đó trọng tâm là củng cố các thiết chế thông tin cơ sở, góp phần phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết tới người dân trên địa bàn dân cư. Tập trung triển khai các quy định của Chính phủ về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh - truyền hình; quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình Giảm nghèo về thông tin. Triển khai thực hiện nghiêm túc việc số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình theo lộ trình của Chính phủ; tích cực tuyên truyền cho người dân hiểu rõ những lợi ích, lộ trình triển khai số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh.
 
Tại hội nghị, 2 tập thể và 4 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; 3 tập thể được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT; 12 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; 24 cá nhân được Giám đốc Sở TT&TT tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016. 
Lệ Thủy
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top