Sở TT&TT Phú Thọ triển khai nhiệm vụ năm 2015

Thứ năm, 22/01/2015 09:24

Ngày 21/01/2015, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015. Dự hội nghị có đồng chí Phan Quang Thao - Giám đốc Sở TT&TT; đại diện lãnh đạo Đài PT-TH tỉnh; lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh các huyện, thành, thị; đại diện các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xuất bản, in, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; đại diện Trung tâm Tần số khu vực 8.

img

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phan Quang Thao – Giám đốc Sở TT&TT trao  Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2014

Năm 2014, ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch công tác đề ra. Trong năm, Sở đã tích cực, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Hoạt động thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh năm 2014 được quản lý chặt chẽ, từng bước đi vào nền nếp. Các doanh nghiệp trong ngành hoạt động ổn định, phát triển, từng bước nâng cao chất lượng các dịch vụ, đáp ứng yêu cầu về thông tin, liên lạc phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhu cầu xã hội; doanh thu tăng, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương và nhiệm vụ phát triển ngành.

Trong năm 2014, các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các sự kiện chính trị nổi bật, các hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh, tạo tâm lý tin tưởng và sự đồng thuận trong nhân dân; công tác thông tin đối ngoại được tăng cường; triển khai hiệu quả chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở và kế hoạch nâng cấp hệ thống Đài truyền thanh cơ sở nhằm nâng cao chất lượng thông tin phục vụ nhân dân; quản lý tốt hoạt động xuất bản, in, phát hành trên địa bàn. Quản lý và chỉ đạo các doanh nghiệp củng cố hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển kinh doanh, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhu cầu xã hội. Tính đến cuối năm 2014, tổng số trạm BTS trên địa bàn tỉnh là 1.742  trạm; tổng số thuê bao di động đạt gần 2 triệu thuê bao; tỉ lệ 151 thuê bao/100 dân; tổng số thuê bao internet đạt gần 221 ngàn thuê bao (tăng 69% so cùng kỳ), đạt 16 thuê bao/100 dân; số thuê bao truyền hình trả tiền đạt trên 70 ngàn thuê bao. Tổng doanh thu từ các dịch vụ viễn thông ước đạt 1.200 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 90 tỉ đồng. Doanh thu từ lĩnh vực bưu chính và các dịch vụ đạt trên 70 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước đạt 2,5 tỉ đồng. Công tác quản lý nhà nước về CNTT được tăng cường, Sở đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển và ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước năm 2014, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và công tác cải cách hành chính nhà nước. Đồng thời đã hướng dẫn các ngành, các cơ sở trong tỉnh xây dựng hạ tầng CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành tại các đơn vị; từng bước thực hiện tin học hóa công tác quản lý hành chính nhà nước phục vụ cải cách hành chính. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện đúng kế hoạch, phát hiện và xử lý kịp thời những sai phạm đưa hoạt động dần đi vào nền nếp, đúng quy định.
 
img
 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phan Quang Thao – Giám đốc Sở trao Bằng khen
cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2014
Năm 2015 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước và  của tỉnh Phú Thọ. Ngành Thông tin và Truyền thông Phú Thọ tập trung chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ phát triển ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tích cực chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành các văn bản quản lý để tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước. Tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp tăng cường phát triển hạ tầng viễn thông, CNTT, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo thông tin, liên lạc. Chú trọng đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại. Phát triển đồng bộ hệ thống Thông tin, Truyền thông từ tỉnh đến cơ sở nhằm đảm bảo thông tin phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận về một số vấn đề trọng tâm như: Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn; ứng dụng CNTT các cơ quan quản lý nhà nước; công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông tại cơ sở; các hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở;…

img
 
Đồng chí Nguyễn Hữu Việt – Phó Giám đốc Sở tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2014
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Quang Thao - Giám đốc Sở ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, công viên chức, người lao động ngành Thông tin và Truyền thông trong thực hiện nhiệm vụ năm 2014, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại cần khắc phục. Đồng chí yêu cầu, trong năm 2015, ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh cần tập trung vào 5 nhiệm vụ sau: Đổi mới công tác thông tin cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nhất là ứng dụng CNTT trong nhà nước nhằm phục vụ việc cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ hành chính cho nhân dân; tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của ngành, chú ý đảm bảo an toàn an ninh thông tin trên cả hai phương diện bảo đảm an toàn an ninh cho hệ thống hạ tầng và an ninh thông tin mạng; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, giúp các doanh nghiệp phát triển sản xuất, tăng doanh thu, cải thiện đời sống cho cán bộ, viên chức người lao động của ngành; tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về các lĩnh vực của ngành cho cán bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen, Giấy khen./.
Hương Giang - Sở TT&TT Phú Thọ
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top