Sở TT&TT Phú Thọ gặp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống ngành TT&TT

Chủ nhật, 28/08/2016 14:44

Sáng ngày 28/8, tại Phú Thọ, Sở TT&TT Phú Thọ đã tổ chức buổi Gặp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống ngành TT&TT Việt Nam (28/8). Đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT đã tới dự và phát biểu chỉ đạo. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Hà Kế San - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, phòng văn hóa thông tin, đài truyền thanh các huyện thành/thị cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành TT&TT Phú Thọ.

2016828-m1.JPG
Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại buổi gặp mặt
 
Ngày 19/2/2016 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 258/QĐ-TTg lấy ngày 28/8 hàng năm là Ngày Truyền thống ngành TT&TT Việt Nam. Đây là năm đầu tiên toàn ngành TT&TT trên cả nước tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống nhằm khẳng định vai trò vị trí của ngành TT&TT đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền giáo dục sâu rộng, củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm, ý thức chính trị xã hội của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động về truyền thống vẻ vang của ngành TT&TT.
 
Diễn văn của đồng chí Phan Quang Thao, Giám đốc Sở TT&TT Phú Thọ, nêu rõ: Cùng với ngành TT&TT cả nước, trong những năm qua, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành TT&TT Phú Thọ đã nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ thuận lợi, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của toàn tỉnh, qua đó khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của ngành trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
 
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ngành, ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Sở TT&TT đã chú trọng công tác tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý nhà nước trên các lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, CNTT, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại... Việc hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý ngành đã tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi cho hoạt động TT&TT trên địa bàn tỉnh phát triển đúng hướng.
 
Đến nay, hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định, đảm bảo thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, góp phần quan trọng trong việc truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó nâng cao nhận thức, tăng cường sự thống nhất tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội. Trên địa bàn tỉnh có đủ 4 loại hình báo chí, gồm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử; trên 40 cơ quan xuất bản bản tin và tài liệu không kinh doanh; truyền hình Phú Thọ đã đảm bảo phủ sóng tới 100% địa bàn dân cư; 100% chính quyền cấp xã có báo đến trong ngày. Công tác thông tin đối ngoại được đẩy mạnh, làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, chính sách của tỉnh về công tác đối ngoại; quảng bá tiềm năng, thế mạnh, giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế, qua đó góp phần thu hút đầu tư, phát triển du lịch, tạo sự ủng hộ của bạn bè trong nước và quốc tế đối với tỉnh. Hệ thống thông tin cơ sở được đầu tư, củng cố cả về hạ tầng và chất lượng đội ngũ cán bộ; ngày càng khẳng định rõ vai trò là kênh thông tin chủ lực của Đảng và nhà nước ở cơ sở. Đến nay, tỷ lệ khu dân cư có loa truyền thanh trên địa bàn tỉnh đạt 95%.
 
CNTT được quan tâm triển khai trên tất cả các lĩnh vực. Hạ tầng CNTT của tỉnh được đầu tư; ứng dụng CNTT được đẩy mạnh, trong đó đặc biệt chú trọng triển khai tại các cơ quan nhà nước. Từ đó góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. Dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh thực hiện tại các sở, ban, ngành, đoàn thể và trên Cổng GTĐT tỉnh. Công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin được chú trọng thực hiện; các đơn vị đã ban hành quy định, quy chế về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đối với hệ thống thông tin tại cơ quan, đơn vị. 
 
Hạ tầng viễn thông có bước phát triển mạnh mẽ, đồng bộ; dịch vụ viễn thông đa dạng, chất lượng ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, đảm bảo an ninh quốc phòng. 
 
Hoạt động bưu chính đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương và nhu cầu thông tin của người dân. Nhiều dịch vụ bưu chính mới được phát triển, đối tượng phục vụ được mở rộng. Dịch vụ bưu chính, chuyển phát được cung ứng đến 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh... qua đó góp phần đưa thông tin về với cơ sở, rút ngắn khoảng cách hưởng thụ thông tin giữa các vùng miền.
 
2016828-m2.JPG
2016828-m3.JPG
Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT cho các tập thể, cá nhân ngành TT&TT Phú Thọ có thành tích xuất sắc tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2014-2015
 
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh: Với 71 năm xây dựng và trưởng thành, ngành TT&TT đã trở thành Ngành tiên phong thực hiện đường lối đổi mới một cách sáng tạo với quyết sách “Đi thẳng vào công nghệ hiện đại, số hóa, đa dịch vụ”. Ngành TT&TT đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông và CNTT; có tốc độ phát triển cao cả về quy mô, doanh thu và thị trường. Sự phát triển mạnh mẽ của Ngành đã có tác động trực tiếp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước và hội nhập quốc tế. Trong kết quả chung của toàn Ngành đó, có vai trò, sự đóng góp tích cực của các địa phương trên cả nước và đặc biệt là tỉnh Phú Thọ.
 
Thay mặt Lãnh đạo Bộ TT&TT, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành TT&TT tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong thời gian qua.
 
Trước những yêu cầu về xây dựng và phát triển tỉnh Phú Thọ theo xu hướng hội nhập quốc tế, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo yêu cầu ngành TT&TT Phú Thọ cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ sau:
  
Thứ nhất, tiếp tục bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chương trình, kế hoạch công tác của Bộ TT&TT, định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ để làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về cơ chế chính sách phát triển Ngành; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được giao.
 
thứ hai, thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, định hướng dư luận xã hội và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND Tỉnh việc triển khai quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025. Chú trọng công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo; thông tin đối ngoại. Làm tốt công tác đưa thông tin về cơ sở, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của Tỉnh.
 
Thứ ba, chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong Ngành đầu tư phát triển, mở rộng cơ sở hạ tầng mạng lưới, dịch vụ; đẩy mạnh ứng dụng CNTT góp phần tạo bước đột phá trong công tác chỉ đạo điều hành của Tỉnh theo hướng tập trung, thống nhất về cơ sở hạ tầng, về các ứng dụng dùng chung; Thực hiện kết nối, liên thông trong hệ thống chính quyền 4 cấp từ Chính phủ đến UBND tỉnh/thành phố, huyện, xã theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chú trọng công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin, đặc biệt là thông tin mạng; phấn đấu đưa ngành TT&TT trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Tỉnh, có tác động lan tỏa trong phát triển kinh tế- xã hội, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng.
 
Thứ tư, chủ động phối hợp liên ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt những lĩnh vực còn nhiều bức xúc như: thông tin điện tử, quản lý thuê bao di động trả trước, in và phát hành trái phép xuất bản phẩm; chú trọng tăng trưởng đi đôi với đảm bảo chất lượng dịch vụ và quan tâm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 
Thứ năm, tăng cường năng lực quản lý nhà nước, không ngừng đổi mới phương pháp và phong cách làm việc nhằm kịp thời thích ứng với sự phát triển nhanh của ngành TT&TT; phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể; Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất đạo đức và chuyên nghiệp theo 5 chuẩn mực đạo đức của ngành TT&TT; quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để xây dựng được một đội ngũ cán bộ có năng lực, sáng tạo, chuyên nghiệp, đoàn kết, thống nhất, đơn vị trong sạch, vững mạnh.
 
 2016828-m6.JPG
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hà Kế San phát biểu tại buổi gặp mặt
 
Tại buổi gặp mặt, đồng chí Hà Kế San, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu ghi nhận và biểu dương những thành tích của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành TT&TT Phú Thọ đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời đề nghị, ngành TT&TT cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cả 5 lĩnh vực quản lý; tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước cũng như trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, PTTH, TTĐT, thông tin đối ngoại và thông tin cơ sở; đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong ngành; quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ.
 
Cũng tại buổi gặp mặt, thay mặt Lãnh đạo Bộ TT&TT, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đã trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp TT&TT cho 06 cá nhân là lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT cho 03 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2014-2015./.
Doãn Mạnh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top