Sở TT&TT Nghệ An tổng kết công tác năm 2012, triển khai kế hoạch công tác năm 2013

Thứ ba, 18/12/2012 09:30

Chiều ngày 14/12/2012, Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2013. Các đồng chí Hồ Quang Thành, TUV, Giám đốc Sở TT&TT; Phan Nguyên Hào, Phó Giám đốc Sở TT&TT cùng chủ trì hội nghị.

img

Năm 2012, Sở TT&TT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 3 văn bản quy phạm pháp luật về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin cho cổng /trang thông tin điện tử của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin trong hoạt động Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin; Thể lệ Giải Báo chí Nghệ An. Hiện đang tham mưu để UBND tỉnh ban hành 02 văn bản về quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh và tăng cường công tác quản lý và hoạt động xuất bản – in – phát hành trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tiếp tục tham mưu triển khai, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch trong các lĩnh  vực ứng dụng và phát triển CNTT; Bưu chính, Viễn thông, tần số vô tuyến điện; Báo chí xuất bản. Công tác thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật được tăng cường: trong năm 2012, Sở đã triển khai được 06 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực Viễn thông; Internet; truyền hình; in, xuất bản, phát hành; trang thông tin điện tử và cuộc thanh tra hành chính tại Nhà xuất bản Nghệ An. Tổng số tổ chức, cá nhân được thanh tra là 50.

Năm 2012, mặc dù tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng Sở đã chỉ đạo các doanh nghiệp TT&TT trong tỉnh phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT-TT theo quy hoạch, sản xuất kinh doanh hiệu quả: Về hạ tầng kỹ thuật, toàn tỉnh có 2536 trạm BTS (tăng 211 trạm so với cuối năm 2011); cáp quang đến 100% trung tâm huyện, bưu cục III (410/479 xã, phường, thị trấn có cáp quang với trên 7.680 km cáp được lắp đặt). Số điểm BĐ VHX: 404 điểm /479 xã; 100% các xã hiện nay đã có điểm phục vụ bưu chính, đáp ứng chỉ tiêu kỹ thuật quốc gia về bưu chính công ích. Mật độ thuê bao điện thoại toàn tỉnh năm 2012 ước đạt 165,0 thuê bao/100 dân, vượt 0,25 so với kế hoạch đề ra. Mật độ thuê bao Internet quy đổi ước đạt 21,8 thuê bao/100 dân. Doanh thu ngành Thông tin và truyền thông năm 2012 ước đạt 3808,3 tỷ đồng, vượt 63,0% so với kế hoạch.

Tại hội nghị, đa số ý kiến của lãnh đạo và cán bộ công chức Sở TT&TT đã thẳng thắn đánh giá những kết quả đạt được cũng như một số hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, chỉ ra trách nhiệm của cá nhân liên quan để bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2013 một cách có hiệu quả, chất lượng.

Triển khai nhiệm vụ năm 2013, Sở tập trung chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện các dự án, đề án CNTT&TT đã được quy hoạch; Tăng cường các nhiệm vụ quản lý Nhà nước chuyên ngành; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phấn đấu đạt các chỉ tiêu ngành TT&TT: Doanh thu toàn ngành đạt 4.275,7 tỷ đồng; Mật độ thuê bao điện thoại toàn tỉnh  đạt 171,0 thuê bao/100 dân; 100% số CBCC sử dụng hộp thư điện tử để trao đổi tài liệu, công việc...
 

Sở TT&TT Nghệ An
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top