Sở TT&TT Lào Cai tổ chức giao ban trực tuyến với các huyện, thành phố

Thứ sáu, 25/07/2014 13:56

Ngày 24/7/2014, Sở Thông tin và Truyền thông Lào Cai (Sở TT&TT) đã tổ chức giao ban trực tuyến với Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình của 9 huyện, thành phố triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Hà Văn Thắng - Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

img
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, đánh giá tình hình hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin (VH-TT), Đài Truyền thanh – Truyền hình (TT-TH) các huyện, thành phố. Trong 6 tháng đầu năm, công tác quản lý nhà nước được tăng cường và duy trì tốt trên các lĩnh vực của ngành TT&TT về công nghệ thông tin; bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện; báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin điện tử; thanh tra, kiểm tra… Trong đó nổi bật là các hoạt động như: Hoàn thành đưa vào sử dụng hạ tầng CNTT thành phố Lào Cai và huyện Văn Bàn; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định về đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước; tổ chức thành công Hội Báo Xuân Giáp Ngọ 2014; kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai năm 2014 và giai đoạn 2015 – 2017; kế hoạch lồng ghép về công tác thông tin tuyên truyền đối với các chương trình, đề án chính sách của tỉnh;...
 
Thực hiện Chương trình công tác năm 2014, trong tháng 5, Đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành làm việc với UBND 9 huyện, thành phố về tình hình quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) đưa thông tin về cơ sở tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015. Kết quả cho thấy, phòng VH-TT các huyện, thành phố đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông. Cụ thể: Kịp thời tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Công tác phát triển, ứng dụng CNTT có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là về đầu tư phát triển hạ tầng CNTT. Cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông tiếp tục được đầu tư mở rộng; dịch vụ đa dạng, cạnh tranh lành mạnh. Công tác thông tin đối ngoại được chú trọng. Có sự phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở. Phát huy tốt vai trò của hệ thống truyền thanh, truyền hình, cụm loa thôn bản.

img

Trong phần thảo luận tại hội nghị, đã có 8 ý kiến của các đại biểu tập trung vào các nội dung: Khó khăn trong việc quản lý, vận hành sử dụng có hiệu quả các trạm truyền thanh cơ sở; nhu cầu đầu tư trang thiết bị để tăng cường năng lực hoạt động cho các Đài truyền thanh-truyền hình; khó khăn trong việc thực hiện thực hiện tiêu chí (tiêu chí 8) trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương; công tác triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành tại các địa phương...
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Văn Thắng - Giám đốc Sở TT&TT ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2014 của Phòng VH-TT, Đài truyền thanh- truyền hình các huyện, thành phố trong công tác quản lý, phát triển sự nghiệp thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. Để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà các Phòng VH-TT, Đài truyền thanh- truyền hình các huyện, thành phố cần tích cực triển khai thực hiện là: Tập trung rà soát những mục tiêu nhiệm vụ Đề án 10 về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015; Chú trọng khai thác phát huy hiệu quả hạ tầng CNTT đã được đầu tư, tăng cường ứng dụng CNTT, sử dụng văn bản điện tử, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công vụ, thực hiện gắn kết ứng dụng CNTT với cải cách hành chính trên địa bàn. Đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng; Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 28/5/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của hệ thống trạm truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở.  Đặc biệt, trong 6 tháng cuối năm, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với các huyện, thành phố triển khai thí điểm chữ ký số, tổ chức đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai, triển khai dự án Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng do quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ, thực hiện tiêu chí số 8 (tiêu chí bưu điện) trong chương trình xây dựng nông thôn mới.
 
Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top