Sở TT&TT Hậu Giang triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Thứ ba, 27/06/2017 13:51

Ngày 27/6/2017, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Hậu Giang tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 đến đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các phòng, trung tâm trực thuộc Sở. Đồng chí Trần Thị Xuân Trang - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị.

20170627-m1.jpg
 
Đồng chí Trần Thị Xuân Trang - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở TT&TT triển khai chuyên đề tại Hội nghị
 
Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là nền tảng và động lực tinh thần để phát triển xã hội. Ý thức sâu sắc về vai trò đặc biệt quan trọng của tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên cũng như của toàn xã hội đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam nên ngay từ khi thành lập đến nay, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng, quan tâm đến việc giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng, chống suy thoái trong cán bộ, đảng viên và toàn xã hội. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với quan điểm “nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật; kết hợp giữa “xây” và “chống”; kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn; phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp là nòng cốt'”... trong đấu tranh chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Để phòng, chống các biểu hiện suy thoái đó, một trong các giải pháp hàng đầu là đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được triển khai, quán triệt các nội dung về quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng như nhận diện những biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay. Đặc biệt, việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII bằng giải pháp cụ thể như tăng cường công tác giáo dục và tuyên truyền, xây dựng tinh thần chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hoàn thiện các văn bản pháp luật về phòng, chống những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Nhà nước. Phát huy dân chủ, hoàn thiện cơ chế để huy động nhân dân tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tổ chức học tập, thảo luận, liên hệ và lựa chọn những việc làm theo tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức
 
Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu cũng được cung cấp một số thông tin về tình hình biển, đảo của Tổ quốc, động thái của các nước về vấn đề Biển Đông trong thời gian qua và quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển, khẳng định cơ sở pháp lý quốc tế về chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông cũng triển khai Luật Đấu giá tài sản năm 2016 đến công chức, viên chức, người lao động của Sở.
Hữu Trọng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top