Sở TT&TT Hải Dương tập huấn truyền thông và giảm nghèo thông tin

Thứ sáu, 29/09/2017 10:02

Ngày 28/9/2017, Sở TT&TT Hải Dương đã tổ chức lớp tập huấn về truyền thông và giảm nghèo thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2017 cho 630 Lãnh đạo một số Sở, Ban, Ngành của tỉnh; Lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh; Lãnh đạo, cán bộ Đài Phát thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã; Lãnh đạo, cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện và công chức văn hóa, thông tin - thể dục thể thao cấp xã... Tham dự tập huấn có đồng chí Nguyễn Ngọc Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ TT&TT, đồng thời là báo cáo viên của hội nghị.

20170929-m10.jpg
 
Đồng chí Nguyễn Cao Thắng, Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT Hải Dương phát biểu khai mạc hội nghị.
 
Tại hội nghị, các học viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Hải truyền đạt 5 nội dung: Nội dung tiêu chí về thông tin và truyền thông trong bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Hướng dẫn thực hiện nội dung thành phần về thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Hướng dẫn thực hiện dự án thành phần Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Quản lý tài chính thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quản lý tài chính thực hiện dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
 
20170929-m09.jpg
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ TT&TT truyền đạt các nội dung tại hội nghị.
 
Đồng thời, các đại biểu cũng đã tham gia trao đổi, thảo luận sôi nổi và nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Hải giải đáp các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017 và giai đoạn 2016-2020 của tỉnh.
 
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2017 của tỉnh Hải Dương, Sở TT&TT Hải Dương đã và đang tiếp tục triển khai 06 nội dung trọng tâm sau:
 
Một là, tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư và người nghèo nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo.
 
Hai là, tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, truyền thông về công tác giảm nghèo các cấp nhằm đưa Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh được triển khai sâu rộng, tạo thành phong trào thi đua cùng giúp nhau giảm nghèo hiệu quả.
 
Ba là, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục “Giảm nghèo bền vững” trên sóng Phát thanh và Truyền hình Hải Dương.
 
 20170929-m08.jpg
 
Toàn cảnh hội nghị.
 
Bốn là, chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Phát thanh cấp huyện triển khai thực hiện tuyên truyền về giảm nghèo thông tin trên địa bàn.
 
Năm là, chủ trì, phối hợp tổ chức triển khai Kế hoạch số 2328/KH-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh về Đầu tư trang thiết bị và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Đài Phát thanh thanh cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017-2020.
 
Sáu là, tiếp tục hỗ trợ phương tiện nghe, xem cho các hộ thuộc các dân tộc ít người, hộ nghèo và cận nghèo tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn.
 
Trong thời gian tới, Sở TT&TT Hải Dương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cơ quan thông tin, báo chí ở Trung ương và địa phương để để tổ chức triển khai có hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tỉnh Hải Dương năm 2017 và các năm tiếp theo./.
Phạm Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top