Sở TT&TT Hải Dương: Hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số

Thứ hai, 09/03/2020 10:47

Nhằm đẩy nhanh quá trình xây dựng Chính quyền điện tử, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã và đang tích cực triển khai việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó, việc sử dụng chữ ký số được coi là giải pháp tối ưu và là một phần tất yếu trong giao dịch điện tử.

20200309-Nam-2.jpg
 
Hội nghị triển khai sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số do Sở TT&TT Hải Dương phối hợp với Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức.
 
Chữ ký số đóng vai trò như chữ ký đối với cá nhân hay con dấu đối với tổ chức, doanh nghiệp, được thừa nhận về mặt pháp lý và không chỉ sử dụng cho Khai thuế điện tử mà còn sử dụng cho các giao dịch điện tử: Hải quan, Ngân hàng, Chứng khoán, Bảo hiểm xã hội, Giải quyết thủ tục hành chính công qua mạng Internet… Việc sử dụng chữ ký số sẽ giúp số hóa thủ tục hành chính, đem lại sự minh bạch cao, giảm văn bản giấy tờ, tiết kiệm chi phí, công sức và tiện lợi, nhanh chóng trong các giao dịch điện tử.
 
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương, năm 2019, tỉnh Hải Dương có 1.700 doanh nghiệp thành lập mới, năm 2020 dự kiến sẽ có khoảng 1.800 đến 2.500 doanh nghiệp được thành lập mới.
 
Thực hiện Công văn số 2637/UBND-VP ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng kế hoạch triển khai, có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền và Thông báo hỗ trợ chi phí sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số cho các doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2022.
 
Theo đó, đối tượng hỗ trợ là các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp lần đầu có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đăng ký doanh nghiệp; thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí; cung cấp, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số.
 
Các chính sách hỗ trợ nêu trên được áp dụng kể từ ngày 01/8/2019 đến hết ngày 31/12/2022, với mức hỗ trợ 50% chi phí sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số trong 01 năm kể từ khi doanh nghiệp, hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đăng ký lần đầu).
 
Thủ tục hỗ trợ gồm: Giấy phép Đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp; Hợp đồng, hóa đơn sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số.
 
Các doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương có thể liên hệ với Văn phòng - Sở Thông tin và Truyền thông (Địa chỉ: 199 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương; Điện thoại: 0220.3.897.359) để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục hỗ trợ sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số./.
Trọng Thắng (Sở TT&TT Hải Dương)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top