Sở TT&TT Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2018 và Khai trương Cổng thông tin doanh nghiệp Hà Nội

Thứ hai, 25/12/2017 13:49

Ngày 25/12, tại Hà Nội, Sở TT&TT Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 và Khai trương “Cổng Thông tin doanh nghiệp Hà Nội”. Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội Ngô Văn Quý; cùng đại diện các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ TT&TT; đại diện lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp liên quan và toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở TT&TT Hà Nội.

20172512-ta1.jpg

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã biểu dương những kết quả đạt được của Sở TT&TT Hà Nội trong năm 2017. Cụ thể:

Về lĩnh vực CNTT, trong những năm qua, thành phố Hà Nội liên tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT, tạo bước chuyển biến căn bản trong việc xây dựng Chính quyền điện tử và hướng tới xây dựng thành phố thông minh. Mạng diện rộng của Thành phố đã kết nối tới các sở, ban, ngành, quận/huyện, xã/phường, hoạt động ổn định; tiếp tục nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành nội bộ (với khoảng 85% văn bản trao đổi được thực hiện hoàn toàn dưới dạng điện tử), tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được cung cấp đáng kể (tăng 45% so với năm 2016), đã cung cấp trên 400 dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 và dẫn đầu các địa phương trên cả nước về số lượng hồ sơ xử lý trực tuyến; hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp đang được triển khai tích cực, kết nối với hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng rất quan tâm đến công tác an toàn an ninh thông tin.
 
Về lĩnh vực BCVT: Thành phố đã chú trọng các vấn đề quản lý và phát triển hạ tầng. Hiện đang tích cực triển khai quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, thực hiện thí điểm lắp đặt các trạm BTS thân thiện với môi trường, kết hợp điểm thông tin đa năng tại các quận nội thành, chủ động triển khai WiFi miễn phí tại các điểm công cộng; đã sáng tạo chuyển đổi hình thức xây dựng, quản lý các công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị dùng chung trên địa bàn theo hình thức xã hội hóa.
 
Về lĩnh vực báo chí, xuất bản, PTTH, thông tin điện tử đã được triển khai tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực; công tác thông tin tuyên truyền được phát huy, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy niềm tự hào, tạo lòng tin với Đảng, với chính quyền trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Công tác quản lý thông tin điện tử đang từng bước củng cố, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ chủ động rà soát, kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin trên mạng và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin sai lệch, trái với quy định của pháp luật. Hà Nội đã nỗ lực tổ chức các hoạt động thúc đẩy phát triển văn hóa đọc, điển hình là đưa vào hoạt động hiệu quả của Phố sách Hà Nội, Hội sách Hà Nội 2017, tham gia 2 Hội sách quốc tế, đã góp phần đưa việc giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước trong nhân dân và quảng bá hình ảnh Thủ đô, đất nước con người Việt Nam ra thế giới.
 
20172512-ta3.jpg
 
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý phát biểu tại Hội nghị
 

Thứ trưởng nhận định: Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Quốc gia và Kế hoạch phát triển Ngành giai đoạn 2016 – 2020. Trước những thách thức, cơ hội trong xu thế phát triển của KHCN, nhất là cuộc CMCN 4.0, Thứ trưởng yêu cầu ngành TT&TT Hà Nội cần nỗ lực triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển Ngành của Đảng, Nhà nước cũng như các quy định, hướng dẫn của Bộ TT&TT và các kế hoạch, chương trình hành động của TP. Hà Nội, cụ thể:

Thứ nhất, tích cực tham mưu hơn nữa cho Lãnh đạo thành phố đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nền tảng kết nối chia sẻ dùng chung, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi phục vụ xây dựng chính quyền điện tử; từng bước khai trương các thành phần hướng tới phát triển thành phố thông minh. Đặc biệt, hoàn thành đúng lộ trình và triển khai hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, DN trong giải quyết TTHC. Cùng với đó cần tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Nỗ lực hơn nữa về phát triển công nghiệp CNTT, phát huy hiệu quả Vườn ươm doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội.
 
Thứ hai, chủ độ rà soát, nghiên cứu cơ chế chính sách tạo lập môi trường đầu tư, SXKD trong lĩnh vực BCVT theo hướng thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các DN viễn thông trong việc phát triển hạ tầng, đảm bảo phát triển hiện đại, tạo sự cạnh tranh lành mạnh và bền vững.
 
Thứ ba, nâng cao chất lượng công tác TT&TT về các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, của thủ đô; Tăng cường quản lý thông tin trên báo chí, hệ thống báo điện tử, mạng xã hội, các blog, kịp thời chấn chính đối với các trường hợp thông tin sai lệch, chưa đúng quy định. Đẩy mạnh các hoạt động phát triển văn hóa đọc, góp phần quan trọng trong giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu về xuất bản phẩm ngày càng cao của nhân dân Thủ đô; tăng cường quảng bá hình ảnh Thủ đô, đất nước, con người Việt Nam với bạn bè thế giới.
 
Thứ tư, tiếp tục phát huy, tăng cường phối hợp các đơn vị chức năng của Bộ TT&TT để đề xuất các chính sách, giải pháp thực thi hiệu quả các nhiệm vụ của Ngành trên cơ sở thực tiễn triển khai tại địa phương. Tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các địa phương khác để cùng phát triển. Phối hợp chặt chẽ với các Bộ chuyên ngành để triển khai các Hệ thống thông tin/CSDL quy mô quốc gia, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử của cả nước.
 
20172512-ta2.jpg
 
Các cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội
 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã ghi nhận những nỗ lực, chủ động của Sở TT&TT Hà Nội trong năm 2017.
 
Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong năm 2018, Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý yêu cầu Sở TT&TT tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin-báo chí, xuất bản và truyền thông. Tăng cường quản lý thông tin trên báo chí, hệ thống báo điện tử, mạng xã hội, các blog, kịp thời chấn chỉnh đối với các trường họp thông tin sai lệch; Nâng cao chất lượng công tác thông tin, truyên truyền về các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của thành phố.
 
Đặc biệt, đẩy mạnh các hoạt động phát triển văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập theo chỉ đạo, định hướng của Đảng và Nhà nước; tham mưu cho thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 chú trọng: Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuât, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi và chuyên ngành; triển khai Trung tâm giám sát, điều hành CNTT của thành phố và triển khai một số thành phần cơ bản của thành phố thông minh (như giao thông, y tế, du lịch, giáo dục thông minh...).
 
Tại hội nghị đã diễn ra lễ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể; Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho 15 tập thể, cá nhân; giấy khen của Giám đốc Sở TT&TT cho 19 tập thể và 16 cá nhân tại các phòng văn hóa quận, huyện, thị xã.
 
20172512-ta4.jpg

Các đại biểu nhấn nút khai trương Cổng thông tin Doanh nghiệp Hà Nội
 
Đặc biệt, trong khuôn khổ Hội nghị còn diễn ra lễ Khai trương Cổng thông tin Doanh nghiệp Hà Nội - đây sẽ là địa chỉ cung cấp những thông tin tin cậy và hữu ích cho doanh nghiệp về môi trường phát luật, tài chính, ngân hàng, tuyển dụng lao động, sự kiện thương mại, thông tin về sản phẩm, dịch vụ và những đối tác kinh doanh tiềm năng…/.
Thảo Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top