Sở TT&TT Hà Giang tổng kết công tác năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010

Thứ sáu, 22/01/2010 09:53

Chiều ngày 21/01/2010, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010. Ông Hoàng Đình Châm, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị, dự hội nghị còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh, lãnh đạo Phòng văn hoá và thông tin 11 huyện, thị xã, đại diện các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, cùng toàn thể công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông.

img

Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tổng kết năm 2009 với nhiều kết quả đáng khích lệ: Sở đã tích cực chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản trong công tác quản lý Nhà nước và thường xuyên đôn đốc các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, đảm bảo sự chỉ đạo điều hành, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển lành mạnh của thị trường; 183/195 xã, phường, thị trấn có điểm phục vụ bưu chính; phát hành báo chí đạt 316 đầu báo, tạp chí, đảm bảo 64 xã có báo đến trong ngày; tổng doanh thu các dịch vụ bưu chính, chuyển phát đạt trên 23 tỷ đồng (tăng 13,5% so với năm 2008). Công tác quản lý, theo dõi, kiểm tra các hoạt động báo chí, xuất bản được đẩy mạnh thường xuyên, đảm bảo đúng luật, phục vụ đắc lực cho công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phản ánh chính xác và kịp thời các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội của tỉnh. Sở đã cấp 30 giấy phép xuất bản cho 16 cơ quan, tổ chức đứng tên xuất bản tài liệu không kinh doanh.

Về lĩnh vực Viễn thông, Internet và Tần số vô tuyến điện, hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Giang có 6 doanh nghiệp kinh doanh và cung cấp các dịch vụ viễn thông. Các doanh nghiệp viễn thông ngoài công tác kinh doanh còn phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp phục vụ cho công tác an ninh -  quốc phòng của địa phương. Trong năm 2009 toàn tỉnh phát triển thêm 135 trạm phát sóng di động, nâng tổng số lên 341 trạm, đạt 85 số xã có sóng di động và 100% xã có điện thoại đến trung tâm; số thuê bao Internet trong năm phát triển được 4.064 thuê bao (tăng 126% so với năm 2008), nâng tổng số lên 10.096 thuê bao Internet với mật độ thuê bao đạt 1,39 thuê bao/100 dân, vượt 39% kế hoạch năm 2009, đưa tổng doanh thu các dịch vụ viễn thông đạt gần 243 tỷ đồng (tăng 29% so với năm 2008).

Lĩnh vực Công nghệ thông tin, Sở được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2008.  Triển khai nâng cấp, xây dựng mạng LAN cho 12 sở, ngành.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông  phối hợp tốt với các cơ quan, ban, ngành liên quan tiến hành thanh kiểm tra toàn diện trên lĩnh vực thông tin và truyền thông. Công tác Cải cách hành chính cũng được đẩy mạnh vào việc thực hiện triển khai Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính. Xây dựng triển khai quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. Năm 2009 vừa qua Sở Thông tin và Truyền thông đã chú trọng công tác đào tạo cho công chức, viên chức tham gia học tập các lớp bồi dưỡng nâng cao về trình độ chuyên môn, trong năm cử 08 cán bộ học tập bồi dưỡng nghiệp vụ, cử 11 cán bộ tham gia lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và tiền công vụ. Công tác tập huấn trong năm qua Sở đã phối hợp với Viện Chiến lược thông tin và truyền thông - Bộ Thông tin và Truyền thông mở lớp quản lý nhà nước về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông cho 41 cán bộ, công chức Phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyện. Sở chỉ đạo Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông mở 02 lớp đào tạo quản trị mạng cho 45 cán bộ, công chức phụ trách công nghệ thông tin, quản trị mạng của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị.

Hội nghị đã thảo luận đánh giá về tình hình thực tế của quá trình triển khai công tác trong thời gian qua, phân tích những nguyên nhân tồn tại, những mặt được, mặt còn hạn chế và đưa ra các giải pháp, khắc phục và phương hướng cho thời gian tới. Qua các ý kiến thảo luận và để phát huy những kết quả đã đạt được, Sở Thông tin và Truyền thông đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho năm 2010 như: Tăng cường phổ biến pháp luật về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản; thực hiện hướng dẫn công tác quản lý Nhà nước về Bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí xuất bản cho phòng văn hoá và thông tin cấp huyện; mở các lớp tập huấn triển khai Luật Viễn thông, Luật Tần vô tuyến điện cho các Phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyện và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai áp dụng Quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVNISO 9001:2008 tại Sở; hướng dẫn các sở, ban, ngành và UBND các huyện thị trong tỉnh triển khai các ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính Nhà nước; vận dụng đưa hệ thống thông tin đã triển khai và vận hành một cách hiệu quả phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; phấn đấu 100% các trường học được kết nối Internet và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập…

Ông Hoàng Đình Châm, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã phát biểu ghi nhận những nỗ lực cố gắng cùng với thành quả đã đạt được của Sở Thông tin và Truyền thông. Phó Chủ tịch chỉ đạo Sở trong năm 2010 tiếp tục làm tốt quy hoạch về Bưu chính viễn thông, báo chí, xuất bản, trạm thu phát song di động (BTS); rà soát giảm tối đa thủ tục hành chính không cần thiết, phát huy hơn nữa tính chủ động sáng tạo, nhạy bén, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương đưa lĩnh vực của ngành, các công nghệ vào ứng dụng thực tiễn; phải có tính hội nhập, “có tâm, có tầm”, từ Sở, các phòng, trung tâm đến huyện cần nâng cao hiểu biết để làm tốt vai trò tham mưu có hiệu quả về lĩnh vực của ngành phụ trách; chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Phó Chủ tịch nhấn mạnh, đối với nhiệm vụ năm 2010, Sở Thông tin và Truyền thông cần chọn một số mục tiêu cụ thể phù hợp bám vào Nghị quyết của Đại hội Đảng; phải tìm ra các giải pháp sát với thực tế để thực hiện tốt nhiệm vụ, khắc phục mọi hạn chế trong vai trò tham mưu để các thể chế của Sở không bị vướng mắc; chú trọng đào tạo bồi dưỡng nhân lực, xây dựng nhân tài mũi nhọn trong từng lĩnh vực; một số việc tỉnh đã giao cần phải thực hiện cho tốt và kịp thời báo cáo những vướng mắc trong quá trình triển khai, phát huy tốt những ưu điểm đã đạt được, khắc phục mọi hạn chế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành trong năm 2010.
 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top