Sở TT&TT Hà Giang cần làm tốt chức năng quản lý nhà nước về TT&TT

Thứ năm, 18/08/2016 13:24

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống ngành TT&TT 28/8 và 10 năm Ngày thành lập Sở TT&TT tỉnh Hà Giang (20/6), diễn ra sáng nay (18/8) tại TP. Hà Giang, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải yêu cầu Sở TT&TT Hà Giang làm tốt chức năng quản lý nhà nước về TT&TT trên địa bàn.

2016818-m3.JPG
Thứ trưởng Phạm Hồng Hải phát biểu tại buổi lễ
 
Thay mặt lãnh đạo Bộ TT&TT, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà ngành TT&TT Hà Giang đã đạt được, cũng như những đóng góp quan trọng của ngành vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh trong 10 năm vừa qua. 
 
Thứ trưởng Phạm Hồng Hải cũng nêu rõ, năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020 và cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII. Ngành TT&TT nói riêng đang đứng trước thời cơ mới, vận hội mới nhưng cũng đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề và khó khăn đòi hỏi toàn ngành cần phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao phó. 
 
Thứ trưởng đề nghị Sở TT&TT Hà Giang tiếp tục phát huy truyền thống và những thành quả đã đạt được trong 10 năm xây dựng và phát triển, tiếp tục vượt khó vươn lên với tinh thần chủ động, sáng tạo, thực hiện xuất sắc vai trò quản lý nhà nước của mình trên tất cả các lĩnh vực được giao, đồng thời tập trung hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
Thứ nhất, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch công tác của Bộ TT&TT, định hướng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang, tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các quy định, cơ chế chính sách, cũng như tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực TT&TT nhằm làm tốt chức năng quản lý nhà nước về TT&TT.
 
Thứ hai, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở; tăng cường quản lý về báo chí, xuất bản, in - phát hành và hoạt động của cổng, trang thông tin điện tử theo quy định của pháp luật, bảo đảm hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích theo định hướng của Đảng, Chính phủ; tập trung chỉ đạo tuyên truyền những thành tựu phát triển của tỉnh, động viên cán bộ và nhân dân hăng hái lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng.
 
2016818-m2.JPG
Thứ trưởng Phạm Hồng Hải trao bức trướng cho Sở TT&TT Hà Giang nhân kỷ niệm 10 năm thành lập
 
Thứ ba, tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các cơ quan, doanh nghiệp trong ngành hoạt động, đặc biệt một số doanh nghiệp đang trong quá trình tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh theo đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh các hoạt động quản lý, thanh tra, kiểm tra ở những lĩnh vực còn nhiều bức xúc như thông tin điện tử, thuê bao di động trả trước, báo chí, in, phát hành; chú trọng tăng trưởng đi đôi với chất lượng dịch vụ và quan tâm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các dịch vụ về thông tin và truyền thông.
 
Thứ tư, quản lý và khai thác tốt hạ tầng CNTT hiện có, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan Đảng, Nhà nước từ tỉnh đến xã, nhất là các ứng dụng có tính nền tảng, cốt lõi để tiến tới xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hà Giang.
 
Thứ năm, tăng cường hơn nữa việc phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh, với các đơn vị thuộc Bộ TT&TT để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển Ngành.
 
Thứ sáu, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực sáng tạo, đoàn kết, giỏi chuyên môn nghiệp vụ. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Sở TT&TT cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện tư cách, phẩm chất theo 5 chuẩn mực đạo đức của ngành TT&TT.
 
2016818-m4.JPG

2016818-m5.JPG

Thứ trưởng Phạm Hồng Hải trao  tặng Kỷ niệm Chương vì sự nghiệp TT&TT  cho lãnh đạo tỉnh Hà Giang và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Hà Giang
 
Sở TT&TT Hà Gang được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 20/6/2006 trên cơ sở Sở Bưu chính - Viễn thông và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hoá - Thông tin cũ theo quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 16/4/2008 của UBND tỉnh Hà Giang. Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, Sở đã không ngừng nỗ lực kiện toàn tổ chức bộ máy, làm tốt vai trò tham mưu quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, CNTT, báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh.
 
Trong quá trình hoạt động, Sở luôn bám sát chủ trương, đường lối, định hướng của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ TT&TT. Sở đã chủ động đề xuất, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều chương trình, kế hoạch và những nội dung liên quan đến lĩnh vực Thông tin và Truyền thông mang tầm chiến lược, phù hợp với thực tiễn. Công tác quản lý Nhà nước về TT&TT trên địa bàn tỉnh được triển khai toàn diện, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhu cầu thông tin của tổ chức, nhân dân.../.
Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top