Sở TT&TT Đồng Tháp xây dựng Đề cương quy hoạch hệ thống phát thanh - truyền thanh đến năm 2020

Thứ ba, 23/10/2012 14:19

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc giao cho Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai các nội dung thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở và xây dựng Quy hoạch phát thanh - truyền thanh tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020.

img

Nhằm xây dựng Quy hoạch đạt chất lượng và triển khai Chương trình mục tiêu sát với nhu cầu ở cơ sở, sáng ngày 23/10/2012, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp tổ chức họp đóng góp Đề cương quy hoạch hệ thống phát thanh - truyền thanh đến năm 2020.

Ông Nguyễn Hữu Phục – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp Chủ trì cuộc họp. Tham dự họp có Ông Bùi Thanh Hồng – Phó Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Tháp; lãnh đạo Đài Truyền thanh cấp huyện.

Tại cuộc họp, các đơn vị đã đóng góp ý kiến và thống nhất hoàn chỉnh Đề cương Quy hoạch phát thanh - truyền thanh tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020; Thông qua Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở, nội dung đào tạo, tập huấn kỹ thuật nghiệp vụ phát thanh - truyền thanh, cung cấp tài liệu tuyên truyền cho cơ sở.

Ngọc Hân
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top