Sở TT&TT đầu tiên có các phòng Hạ tầng số và Chuyển đổi số, Trung tâm Công nghệ số

Thứ sáu, 26/11/2021 10:48

Cùng với việc được bổ sung thêm 4 nhóm nhiệm vụ, Sở TT&TT tỉnh Lạng Sơn cũng sẽ đổi tên 2 phòng và 1 Trung tâm thành phòng Hạ tầng số, phòng Chuyển đổi số và Trung tâm Công nghệ số.

 Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ký Quyết định 33 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TT&TT. Việc này là để Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức theo đúng các văn bản pháp luật hiện hành của cơ quan nhà nước và đáp ứng yêu cầu thực tiễn, trong bối cảnh tiến trình chuyển đổi số đang được đẩy nhanh.

So với quy định hiện hành, Sở TT&TT Lạng Sơn được bổ sung các chức năng như tham mưu chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, cửa khẩu số, đô thị thông minh, hạ tầng số, các nền tảng số và an toàn, an ninh thông tin.

20211126-pg8.jpg

Quyết định 33 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TT&TT tỉnh Lạng Sơn có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12.

Sở còn có thêm 4 nhóm nhiệm vụ về hạ tầng số, chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh và an toàn, an ninh thông tin.

Cụ thể, về hạ tầng số gồm viễn thông, bưu chính và tần số vô tuyến điện, nền tảng số cho phát thanh truyền hình, Sở TT&TT Lạng Sơn đảm trách các công việc như: Tham mưu quản lý nhà nước hoạt động hạ tầng kết nối băng rộng (gồm mạng đô thị thành phố, mạng Internet không dây, trung tâm dữ liệu, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, hạ tầng camera); Tham mưu UBND tỉnh sắp xếp mạng cáp viễn thông trên địa bàn toàn tỉnh.

Hỗ trợ các doanh nghiệp bưu chính trong việc chuyển dịch từ cung cấp dịch vụ bưu chính truyền thống sang dịch vụ bưu chính số, phục vụ cho Chính phủ điện tử, logistics cho thương mại điện tử; Quản lý việc ứng dụng các nền tảng số cho phát thanh, truyền hình số trên địa bàn tỉnh theo tiêu chí phát huy hiệu quả, tiết kiệm...

Với nhiệm vụ chuyển đổi số, Sở TT&TT Lạng Sơn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, cửa khẩu số; Xây dựng quy chế, quy định về hoạt động chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, cửa khẩu số dùng chung trên địa bàn tỉnh; Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, cửa khẩu số trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt...

Đáng chú ý, 2 phòng chuyên môn, 1 đơn vị sự nghiệp công lập có tên gọi mới. Theo quyết định mới, bên cạnh văn phòng Thanh tra Sở, cơ cấu tổ chức của Sở TT&TT tỉnh Lạng Sơn mặc dù vẫn có 3 phòng chuyên môn và 1 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, tuy nhiên chỉ có phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản giữ nguyên tên gọi, căn cứ theo nhiệm vụ, 2 phòng Bưu chính viễn thông, CNTT và Trung tâm CNTT-TT được đổi tên thành phòng Hạ tầng số, phòng Công nghệ số và Trung tâm Công nghệ số.

Trước đó, ngày 28/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết 49 về chuyển đổi số địa phương này đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 18/11, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch 226 phân công cụ thể các nhiệm vụ, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.  Sở TT&TT là đầu mối hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện nhiệm vụ tại kế hoạch. 

theo ictnews.vietnamnet.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top