Sở TT&TT – cánh tay nối dài của Bộ TT&TT thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia

Thứ sáu, 14/05/2021 13:45

Để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia triển khai thành công, vai trò dẫn dắt của Bộ TT&TT ở quy mô quốc gia và của các Sở TT&TT tại các địa phương đóng vai trò quan trọng. Đó là nhận định của Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng tại Hội nghị trực tuyến nâng cao năng lực quản lý và thực thi triển khai chuyển đổi số và an toàn thông tin mạng tại địa phương tổ chức sáng ngày 14/5/2021 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo 63 Sở TT&TT.

Tại buổi họp, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhận định, chuyển đổi số hiện nay là chủ trương lớn của quốc gia, được nhắc đến 22 lần trong Văn kiện Đại hội XIII, trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tới và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới của đất nước. Chuyển đổi số hiện đã lan rộng đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội và đóng vai trò quan trọng tạo đà cho những bước phát triển sắp tới của kinh tế đất nước.

Sở TT&TT – hạt nhân dẫn dắt chuyển đổi số tại địa phương

Chuyển đổi số được coi là bước phát triển tiếp theo của tin học hoá, của ứng dụng CNTT. Trước đây, khi làm tin học hoá, làm ứng dụng CNTT, tư duy của chúng ta chủ yếu chỉ giới hạn trong các cơ quan nhà nước. “Các Sở TT&TT hãy trở thành hạt nhân dẫn dắt chuyển đổi số tại địa phương mình, không chỉ giới hạn trong cơ quan nhà nước, mà mở rộng ra cả doanh nghiệp và xã hội”, Thứ trưởng Bộ TT&TT kỳ vọng.

20210514-pg1-tc.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Ở tầm quốc gia, Bộ TT&TT là cơ quan điều phối quốc gia, thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Uỷ ban quốc gia về Chính phủ điện tử đã được bổ sung chức năng, nhiệm vụ về chuyển đổi số, về phát triển kinh tế số, đô thị thông minh. Vì vậy, ở địa phương, các Sở TT&TT cần chủ động tham mưu cho tỉnh để triển khai một cách tương ứng các chiến lược, kế hoạch, nhiệm vụ mà Bộ TT&TT đang thực thi. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ và Sở, tiến trình chuyển đổi số quốc gia với 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số sẽ được triển khai hiệu quả ở cả Trung ương và địa phương, Thứ trưởng kỳ vọng. 

Bộ TT&TT cắt cử nhân lực hỗ trợ, đồng hành cùng các Sở trong tiến trình chuyển đổi số và bảo đảm an toàn an ninh mạng.

Để tạo điều kiện, nhằm bảo đảm các Sở TT&TT trở thành hạt nhân trong tiến trình chuyển đổi số, Thứ trưởng chỉ đạo Cục Tin học hoá và Cục An toàn thông tin – đầu mối phụ trách chuyển đổi số và an toàn thông tin của Bộ, mỗi đơn vị cử 01 cán bộ Lãnh đạo, 01 cán bộ có năng lực theo dõi, đồng hành cùng với Sở, hỗ trợ Sở giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến chuyển đổi số và an toàn an ninh mạng. Thứ trưởng chỉ đạo hai đơn vị của Bộ, hãy coi việc của Sở là việc của mình. Khi có việc gì thì họp trực tuyến ngay. Họp trực tuyến không giải quyết được thì về tận Sở, ở lại Sở, giải quyết xong vấn đề thì mới rút đi. Nếu 2 Cục chậm trễ trong việc phối hợp với Sở, thì các Giám đốc Sở trực tiếp phản ánh với Lãnh đạo Bộ. Việc phối hợp 2 chiều như vậy sẽ gián tiếp bổ sung thêm nhân lực cho cả các Cục và các Sở. 

Về lực lượng triển khai chuyển đổi số, có thể chúng ta đang bị hạn chế về biên chế, không thể giải quyết được ngay, cần phải có giải pháp mới, giải pháp đột phá để giải quyết vấn đề này. Ngành TT&TT có thế mạnh là lực lượng doanh nghiệp công nghệ số đông đảo, lên đến 60.000 doanh nghiệp công nghệ số trên toàn quốc. Vì vậy, chúng ta hãy huy động các doanh nghiệp cùng tham gia giải quyết vấn đề của quốc gia và của địa phương. Các Sở hãy huy động nhân lực của các doanh nghiệp trên địa bàn cùng tham gia giải quyết vấn đề của địa phương, Thứ trưởng nhấn mạnh.

 

Giang Phạm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top