Sở TT&TT Bình Phước tổ chức tập huấn "Nâng cao năng lực cán bộ thông tin và Truyền thông cơ sở” năm 2012

Thứ hai, 08/10/2012 16:37

Triển khai thực hiện Công văn số 1910/BTTTT-TCCB, ngày 24/7/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn triển khai thực hiện dự án 1 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở năm 2012 và Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 17/7/2012 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa và biên giới tỉnh Bình Phước năm 2012.

img

Với chức năng là cơ quan quản lý Nhà nước về thông tin tuyên truyền tại địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông được Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực, điều phối, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở. Tháng 9/2012, Sở đã tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở cho các đối tượng là cán bộ truyền thông cơ sở của 9 huyện và 72 xã trên địa bàn tỉnh (Theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn).

Với những đặc điểm và tình hình hiện nay, ngành Thông tin và Truyền thông đã phát triển nhanh chóng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Dịch vụ thông tin và truyền thông ngày càng phong phú, đáp ứng nhu cầu của người dân, nhất là lĩnh vực viễn thông, thông tin báo chí, phát thanh, truyền hình. Tuy nhiên, hiện nay, hầu hết cán bộ làm công tác tuyên huấn, tuyên truyền ở cơ sở chưa được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thông tin, truyên truyền và vận động quần chúng. Cán bộ quản lý thông tin và truyền thông tại cơ sở đang làm nhiều việc kiêm nhiệm. Ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới đội ngũ cán bộ thông tin cơ sở còn thiếu và yếu về năng lực chuyên môn. Bên cạnh đó cán bộ thôn, bản, ấp là những người gần dân nhất cũng chưa được hướng dẫn kỹ năng trong quá trình tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Nhà nước nói chung và của chính quyền cấp xã nói riêng. Do đó, chưa phát huy được vai trò và hiệu quả hoạt động của thông tin cơ sở. Vì vậy, tăng cường đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thông tin cơ sở, trước hết là cán bộ cấp xã, cấp thôn là một trong những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước, nhất là ở các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 

Nhằm giúp cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở có điều kiện am hiểu thêm những kiến thức, phương pháp, kỹ năng thực hiện tin, bài, khắc phục những hạn chế trong công tác đưa thông tin đến với cơ sở. Tại các lớp tập huấn, học viên đã được các giảng viên nguồn truyền đạt những kiến thức cơ bản nhất về báo chí và kỹ thuật theo chương trình khung chi tiết và tài liệu hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bên cạnh đó, giữa giảng viên và học viên luôn có sự thảo luận sôi nổi, những bài thực hành ngay tại lớp học viên tiếp cận kiến thức nhanh và hiệu quả. Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức tham quan thực tế mô hình tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để các học viên có điều kiện mở rộng hiểu biết và gắn bó hơn với công việc của mình.

Tại buổi lễ kết thúc các lớp học, ông Vũ Sỹ Thắng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã gửi lời chúc mừng các học viên và mong muốn các học viên luôn tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, biết vận dụng những kiến thức đã được các giảng viên truyền đạt để phục vụ nhiệm vụ thông tin tuyên truyền tại địa phương. Đồng thời trong tháng 10/2012 Sở sẽ tiếp tục thực hiện dự án 3 đó là tăng cường nội dung thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Vì vậy để hoàn thành nhiệm vụ mà Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh giao phó, ông hy vọng các học viên sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong quá trình triển khai thực hiện.

Sở TT&TT Bình Phước
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top