Sở TT&TT Bắc Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền năm 2010

Thứ tư, 13/01/2010 10:41

Sáng ngày 12/01/2010, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên truyền năm 2010. Dự hội nghị có Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, đại diện các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Bắc Giang, Trưởng phòng văn hoá thông tin và Trưởng Đài truyền thanh các huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

img

Năm 2009, công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được các cơ quan báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng phối hợp tổ chức tốt. Các nội dung tuyên truyền đã bám sát sát nhiệm vụ chính trị, tập trung tuyên truyền có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phản ánh tình hình kinh tế- xã hội, các vấn đề thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế, trong đó tập trung phản ánh kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, động viên các ban, ngành, địa phương và đông đảo nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra, kịp thời đấu tranh chống một số việc làm tiêu cực, tệ nạn xã hội. Báo chí đã kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, tập trung phản ánh các lĩnh vực kinh tế xã hội nổi bật như: thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn; phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá; vấn đề “tam nông”; kích cầu, ngăn chặn suy giảm kinh tế, xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; hội nhập kinh tế quốc tế; giáo dục đào tạo; khoa học, an ninh quốc phòng…

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong năm 2010, Hội nghị đã tập trung thảo luận, thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm 2010 tập trung vào một số nội dung trọng tâm như tăng cường phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các cơ quan báo chí của địa phương, đại diện các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn, các cơ quan tuyên truyền ở cơ sở để phản ánh chính xác, nhanh nhạy, kịp thời tình hình thời sự, chính trị của đất nước và của tỉnh, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Bắc Giang trên các phương tiện thông tin đại chúng, tập trung tuyên truyền sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tạo sự đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân đối với các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, định hướng dư luận để ngày càng nâng cao ý thức trách nhiệm công dân của mỗi người, đóng góp tích cực vào sự  nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước.
 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top