Sở TT&TT Bắc Giang: Tập huấn công tác Thông tin truyền thông cho CBCC Phòng Văn hoá thông tin

Thứ sáu, 13/11/2009 11:10

Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước đối với các phòng Văn hoá và thông tin, trong 3 ngày từ 10-12/11/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chuyên ngành thông tin và truyền thông cho hơn 20 cán bộ công chức phòng Văn hoá- Thông tin 10 huyện, thành phố.

img

Thông qua lớp học, các học viên đã được các đồng chí Lãnh đạo Sở trực tiếp truyền đạt những kiến thức cơ bản về Quản lý nhà nước chuyên ngành thông tin và truyền thông. Các chuyên đề được tập huấn gồm: chức năng, nhiệm vụ và hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông; công tác quản lý nhà nước về Bưu chính, Viễn thông; quản lý nhà nước trong ứng dụng Công nghệ thông tin và Công nghiệp công nghệ thông tin; những vấn đề cơ bản về tổ chức, hoạt động thanh tra và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông; đặc biệt là nắm vững những nội dung, nhiệm vụ trong quản lý nhà nước của Phòng Văn hoá- Thông tin; những vấn đề cơ bản về tổ chức, hoạt động thanh tra và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông…

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top