Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái triển khai công tác năm 2012

Thứ ba, 17/01/2012 09:03

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012.

img

Năm 2011, ngành Thông tin và Truyền thông Yên Bái đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, nổi bật là duy trì tốt và phát triển mạng lưới bưu chính, viễn thông; việc quản lý chỉ đạo các cơ quan báo chí được thực hiện có hiệu quả; chỉ đạo các doanh nghiệp, đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch trong năm. Triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước đạt hiệu quả nhất định; triển khai tốt việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng, chống lụt bão; Duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử và đảm bảo an toàn an ninh thông tin trên Cổng.

Bên cạnh đó, Sở cũng đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành nhiềucuộc thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất trên các lĩnh vực hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm, bưu chính, viễn thông, internet, tần số vô tuyến điện với 48 tổ chức cá nhân, qua đó, đã kịp thời xử lý các vi  phạm, chấn chỉnh lại hoạt động của các cơ sở theo đúng pháp luật.

Trong năm, Sở đã hoàn thành công tác tổng nghiệm thu bàn giao một số dự án đầu tư như: Dự án xây dựng Cổng chào điện tử và Bảng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái; Dự án khoa học "Phần mềm quản lý lưu chiểu báo chí in, bản tin, xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh đồng thời hoàn thành việc xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt nhiều đề án, dự án quan trọng như: Đề án tăng cường củng cố phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2015 theo Nghị quyết 23 của HĐND tỉnh Yên Bái; Dự án đưa internet về các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Dự án cải tạo phát triển hệ thống truyền thanh thôn, bản, dự án đầu tư xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Yên Bái....

Trong năm 2012, Sở thông tin và Truyền thông Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thành thi công các dự án chuyên ngành như: Dự án nâng cấp Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái,  Dự án xây dựng hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện tỉnh Yên Bái, Dự án xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu điện tử tỉnh, Dự án đưa internet về các xã đặc biệt khó khăn, Dự án cải tạo nâng cấp phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở...; Thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước trong ngành Thông tin và & Truyền thông; Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức; Duy trì phát triển mạng lưới bưu chính viễn thông; Tăng cường chỉ đạo các doanh nghiệp đảm bảo an toàn an ninh thông tin liên lạc; Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước và trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; Nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng Thông tin điện tử... Để phấn đấu đến năm 2012, ngành Thông tin và Truyền thông Yên Bái đạt được một số chỉ tiêu cơ bản: Mật độ thuê bao điện thoại đạt 48 máy/100 dân; Mật độ thuê bao Internet đạt 6,6 thuê bao/100 dân; Số lượng thuê bao truyền hình trả tiền: 15.000 thuê bao; Số xã có báo đến trong ngày: 155/159 xã; Số lượng phát hành báo chí trong năm: 7,5 triệu tờ, cuốn; Tỷ lệ hộ được xem Đài THVN và nghe Đài TNVN là 89%.

Nhân dịp này, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân, phòng văn hoá thông tin các huyện, thị xã, thành phố đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2011.

Một số chỉ tiêu đã đạt được của ngành TT&|TT Yên Bái trong năm 2011:
- Mật độ thuê bao điện thoại đạt 42 máy/100 dân
- Mật độ thuê bao Internet đạt 4,2 thuê bao/100 dân.
- Tổng số BTS toàn tỉnh là 638 trạm
- Số lượng thuê bao truyền hình trả tiền: 13.000 thuê bao
- Số điểm phục vụ bưu điện: 187 điểm
- Số điểm bưu điện văn hoá xã: 152 điểm
- Số xã có báo đến trong ngày: 154/159 xã
- Số lượng phát hành báo chí trong năm: 6.548.256 tờ, cuốn
- Tỷ lệ hộ được xem Đài THVN: 87% (đạt 100% kế hoạch)
- Tỷ lệ hộ được nghe đài TNVN: 87% (đạt 100% kế hoạch)

 

Hiền Trang
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top