Sở Thông tin và truyền thông TP Cần Thơ tổng kết năm 2011

Thứ sáu, 13/01/2012 15:52

Chiều ngày 10/01/2012, Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ tổ chức tổng kết hoạt động năm 2011 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2012.

img

Năm 2011, được sự chỉ đạo của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ của các đơn vị cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức, viên chức, hoạt động Thông tin và Truyền thông trong năm qua đã có bước phát triển vượt bậc, góp phần tích cực trong việc thúc đẩy kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố phát triển.

Trong năm, quản lý nhà nước trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông được triển khai tốt, đảm bảo sự chỉ đạo và điều hành chặt chẽ để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển lành mạnh của thị trường bưu chính, viễn thông. Các chỉ tiêu về doanh số, phát triển thuê bao của các doanh nghiệp viễn thông đều đạt và vượt mức kế hoạch.

Các chủ trương, chính sách và kế hoạch liên quan đến lĩnh vực CNTT được chỉ đạo và triển khai thực hiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan nhà nước. Hạ tầng kỹ thuật ứng dụng CNTT đang được nâng cấp và phát triển. Các ứng dụng CNTT cơ bản như thư điện tử, truy cập internet, quản lý văn bản và điều hành tiếp tục được các cơ quan nhà nước quan tâm duy trì, mở rộng và ngày càng phát huy hiệu quả; đặc biệt, việc ứng dụng CNTT tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân quận, huyện đang phát huy tốt hiệu quả giúp cho việc nâng cao nhận thức về vai trò của ứng dụng CNTT trong  lãnh đạo, cán bộ công chức; đồng thời từng bước nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, công dân của bộ máy hành chính, làm cơ sở mở rộng đến cấp xã trong giai đoạn tới.

Công tác quản lý báo chí, phát thanh truyền hình bảo đảm đúng định hướng của Đảng và Nhà nước; nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền làm cho các cấp ngành và toàn xã hội nhận thức sâu sắc về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo được sự đồng thuận trong toàn xã hội để vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2011. Công tác quản lý xuất bản, in, phát hành tiếp tục được tăng cường chấn chỉnh và ngăn chặn có hiệu quả việc in lậu.

Công tác thanh tra chuyên ngành góp phần nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Kết quả của các cuộc thanh tra đảm bảo tính chính xác, trung thực, có tác động tốt đến nhiều mặt như lập lại kỷ cương kinh doanh của các doanh nghiệp, nâng cao ý thức về việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; giúp các doanh nghiệp chấn chỉnh sai phạm, rút kinh nghiệm, từ đó có những biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời, đưa việc kinh doanh vào khuôn khổ pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Công tác kế hoạch, đầu tư, tài chính được đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định, không để xảy ra sai phạm. Từ đầu năm đã phân bổ kinh phí, giao kế hoạch, giao dự toán cho đơn vị trực thuộc, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc; tiến hành rà soát, điều chỉnh hợp lý, đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước.

Phát huy những thành quả đạt được, năm 2012, Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động với hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ với các công trình, hạ tầng kỹ thuật của thành phố; Điều chỉnh Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông thành phố Cần Thơ giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020; Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động Bưu chính, viễn thông; Xây dựng đề án hỗ trợ người dân tham gia hoạt động chính phủ điện tử qua mạng viễn thông và Internet; Lập đề án xây dựng và phát động phong trào toàn dân sử dụng hiệu quả dịch vụ Internet; Thực hiện Dự án Triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho các sở, ban, ngành. Đảm bảo đến hết năm 2012, 100% các sở, ban, ngành đưa vào sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng.
Nhân dịp Tổng kết ngành, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã phát động phong trào thi đua với chủ đề: “ Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới”/.
 

Lê Duy- Sở TT& TT TP Cần Thơ
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top