Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết năm 2009

Thứ năm, 07/01/2010 15:27

Sáng ngày 05/01/2010, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết năm 2009. Tham dự hội nghị có lãnh đạo ban tuyên giáo tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở ban ngành tỉnh, lãnh đạo công an tỉnh, lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc ngành thông tin truyền thông của tỉnh và lãnh đạo phòng Văn hóa thông tin 08 huyện – thành phố.

img

Năm 2009, ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long đi vào hoạt động ổn định từ tỉnh đến huyện. Công tác quản lý Nhà nước chuyên ngành đã được tăng cường đều trên các lĩnh vực. Quản lý Nhà nước về viễn thông và công nghệ thông tin đã có bước xác lập chặt chẽ; quản lý Nhà nước về báo chí xuất bản đã được nâng cao một bước về chất lượng đạt kết quả tốt. Toàn ngành đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tham gia các hoạt động phối hợp với nhiều ngành đoàn thể ở địa phương, nổi bật là họat động thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các đường lối chính sách, chủ trương, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tạo ra sự đồng thuận trong nhân dân với nhiều chủ trương, chính sách lớn. Hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được tăng cường, xử lý nghiêm các vụ vi phạm, cơ bản thiết lập môi trường hoạt động, kinh doanh dịch vụ chuyên ngành lành mạnh. Trong các hoạt động chuyên ngành đã có sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa Sở với phòng VHTT các huyện, thành phố; với ngành Bưu chính viễn thông và các đơn vị sản xuất kinh doanh chuyên ngành; với các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đạt hiệu quả. Đã chú trọng công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành nhằm đảm bảo thực hiện chức năng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực đối với cán bộ CCVC ở tỉnh,  huyện và thành phố.

Hiện nay, Bưu chính - Viễn thông và Internet tiếp tục tăng trưởng mạnh, tốc độ phát triển thuê bao điện thoại tăng nhanh; Ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ quản lý nhà nước được triển khai và đạt được nhiều kết quả; Công tác thông tin báo chí tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đi đúng theo định hướng của Đảng và Nhà nước; Tổ chức 12 cuộc giao ban báo chí hàng tháng, xuất bản 06 số bản tin Toàn cảnh Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long với 3.500 bản. Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh quy hoạch phát triển BCVT và CNTT. Xây dựng đề án qui hoạch báo chí in đến 2020. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng văn bản QPPL như: Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý văn bản hành chính và trao đổi thông tin qua thư điện tử tại các cơ quan nhà nước. Quyết định ban hành về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet. Quyết định ban hành về xây dựng, lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động; Công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện 106 cuộc kiểm tra, tổng số 772 lượt, hai cuộc thanh tra diện rộng, phát hiện 227 trường hợp vi phạm tạm giữ 43 CPU máy vi tính, 2.175 Sim thuê bao di động trả trước đã được đăng ký thông tin cá nhân trước, 11 máy bộ đàm. Xử phạt hành chính 248.700.000 đồng.

Định hướng năm 2010, Sở tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; Tăng cường công tác cải cách hành chính; Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL; Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên ngành công nghệ thông tin đối với lãnh đạo các cấp, cán bộ quản trị mạng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh. Phát triển đường truyền Internet băng thông rộng đến 100% trường học. Đưa internet đến từng trung tâm khóm ấp trong. Trong năm 2010 các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh và UBND huyện, thành phố có trang thông tin điện tử. Định hướng cho các doanh nghiệp viễn thông sử dụng chung hạ tầng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong đó chú trọng về hoạt động in, xuất bản phẩm, về quản lý thuê bao di động trả trước, Internet, tầng số vô tuyến điện và công tác kiểm định công trình viễn thông.
 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top