Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ triển khai nhiệm vụ năm 2011

Thứ ba, 25/01/2011 11:12

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ ngành Thông tin và Truyền thông năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011. Đồng chí Phan Quang Thao - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị.

img

Trong năm 2010, ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh đạt được những kết quả đáng kể, tạo bước phát triển mới trên nhiều mặt, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh. Nét nổi bật trong công tác chỉ đạo, quản lý của ngành năm 2010 là đã tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tăng cường quản lý nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý, tạo điều kiện cho các lĩnh vực hoạt động đảm bảo đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đề ra.

Năm 2010, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực chỉ đạo xây dựng chương trình công tác, kế hoạch, quy hoạch, đề án cũng như từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhằm tạo khung pháp lý đồng bộ cho hoạt động thông tin và truyền thông phát triển trên địa bàn tỉnh. Trong năm, Sở đã tham mưu, xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về Ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước; kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015; quy chế quản lý và sử dụng hộp thư điện tử tỉnh Phú Thọ; đề án giải báo chí tỉnh Phú Thọ; quy hoạch phát triển báo chí tỉnh Phú Thọ đến năm 2020. Đây là những văn bản quan trọng nhằm tăng cường công tác QLNN trong lĩnh vực chuyên ngành, hướng dẫn và cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của nhà nước, giải quyết vướng mắc, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông theo đúng tôn chỉ mục đích và chủ trương phát triển của Đảng và Nhà nước. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong năm 2010, Sở đã triển khai tích cực và hiệu quả cuộc tổng điều tra thống kê dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn trên địa bàn tỉnh đảm bảo tương đối chính xác và đầy đủ, đánh giá đúng thực trạng, là căn cứ để Bộ Thông tin và Truyền thông tham mưu, đề xuất Chính phủ về xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp cho việc phát triển thông tin và truyền thông trong giai đoạn tới.

Về lĩnh vực Bưu chính: Sở đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tiến hành khảo sát thực trạng hoạt động của 241 điểm bưu điện – văn hoá xã trên địa bàn toàn tỉnh, xây dựng báo cáo đánh giá kết quả 10 hoạt động của điểm bưu điện – văn hoá xã báo cáo UBND tỉnh và Bộ TTTT; tổ chức phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 39, kết quả đạt 01 giải khuyến khích cấp quốc gia. Năm 2010, Doanh thu phát sinh toàn Bưu điện tỉnh đạt 101% kế hoạch Tổng công ty giao, hoàn thành 100% nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Một số dịch vụ Bưu chính có mức tăng trưởng khá so với năm 2009 như dịch vụ EMS, dịch vụ Bưu kiện, dịch vụ PHBC. Nhìn chung, sau khi sắp xếp và bố trí lại lao động của hệ thống bưu điện các cấp, mạng vận chuyển cấp II, III cơ bản được duy trì ổn định, đã từng bước được cải thiện về mọi mặt, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Chất lượng phục vụ cơ bản đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật 50 của Bộ TT&TT.

Quản lý nhà nước trên lĩnh vực viễn thông tiếp tục được tăng cường thông qua công tác kiểm tra, xử lý vi phạm; đặc biệt là đối với hoạt động thuê bao di động trả trước, trò chơi trực tuyến (Game online), xây dựng trạm BTS… Mạng lưới viễn thông trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định, thông tin liên lạc đảm bảo phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, các hoạt động kinh tế -xã hội và các sự kiện chính trị lớn của tỉnh như : Quốc giỗ Hùng Vương 2010, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khoá XVII (nhiệm kỳ 2010-2015), lễ đón 1000 Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh…  Năm 2010, mật độ điện thoại trên địa bàn tỉnh đạt 116 máy/100 dân (tăng 18 máy so với năm 2009); tổng số thuê bao đạt 1.450.000 thuê bao( tăng 335.00 thuê bao so với năm 2009); số trạm thu phát sóng là 1100 trạm ( tăng 240 trạm so với năm 2009); tổng số thuê bao Internet đạt 38.000 thuê bao( mật độ sử dụng đạt 3,2 máy/100 dân, tỷ lệ người dân sử dụng Internet đạt 23,0%); 241 điểm bưu điện văn hoá xã. Tổng doanh thu của ngành bưu chính viễn thông đạt gần 750 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 68 tỷ đồng.

Xác định Công nghệ thông tin là lĩnh vực then chốt, tạo bước đột phá lớn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nói chung và ngành Thông tin và Truyền thông nói riêng, năm 2010, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các ngành, địa phương tích cực triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và điều hành. Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thành công hội thảo về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT các tỉnh khu vực miền Bắc; tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Các dự án đầu tư hạ tầng như: Hệ thống truyền hình trực tuyến, thư điện tử,. triển khai, ứng dụng phần mềm mã nguồn mở đã được triển khai tích cực. Trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân việc sử dụng máy tính, ứng dụng CNTT vào sản xuất, kinh doanh và đời sống tăng nhanh.

Lĩnh vực Báo chí, Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử: Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Báo chí, Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử tiếp tục được tăng cường, đảm bảo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng báo chí; góp phần mang lại hiệu quả xã hội rõ rệt. Thông tin đã bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh để kịp thời phản ánh, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các biện pháp, giải pháp quản lý điều hành của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh nhằm ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, tạo sự đồng thuận trong xã hội và niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội Nhà báo tỉnh trong công tác quản lý hoạt động báo chí. Công tác giao ban báo chí định kỳ đã trở thành hoạt động thường xuyên, quan trọng nhằm chỉ đạo và định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí, định hướng dư luận xã hội về công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp đối với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Quản lý nhà nước về hoạt động Xuất bản đang từng bước được vận hành và đi vào nề nếp. Việc cấp giấy phép xuất bản đối với các ấn phẩm, tài liệu không kinh doanh đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình theo cơ chế một cửa, đảm bảo chất lượng về nội dung và phong phú về hình thức; phục vụ kịp thời và hiệu quả các nhiệm vụ tuyên truyền phục vụ chính trị và chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Năm 2010, Sở đã phối hợp với Cục thuế tỉnh rà soát, kiểm tra thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp in trên địa bàn, từ đó xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp in thực hiện việc in hoá đơn theo tinh thần Nghị định 51/NĐ- CP của Chính phủ, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc in hoá đơn tài chính phục vụ sản xuất và kinh doanh. Năm 2010, số giấy phép xuất bản cấp ra đạt 120 giấy phép xuất bản, số lượng đạt 247.438 bản, số trang in đạt 21.091.000 triệu trang in; doanh thu từ in (gồm in xuất bản phẩm và in gia công vàng mã) đạt trên 23 tỷ đồng (tăng 176% so với cùng kỳ năm 2009).

Năm 2010, Trung tâm CNTT Tây Bắc – đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đã có bước phát triển đáng kể, từng bước khẳng định vị trí của một Trung tâm cấp vùng. Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ đã trở thành kênh thông tin chính thống phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền; là cầu nối giữa các cơ quan quản lý Nhà nước với người dân, doanh nghiệp; đảm bảo cung cấp các thủ tục hành chính công trực tuyến mức 2, mức 3 đến người dân và doanh nghiệp, góp phần thực hiện cải cách hành chính Nhà nước theo Đề án 30 của Chính phủ.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã bày tỏ sự đồng thuận với các nội dung được trình bày trong báo cáo. Các ý kiến tập trung vào phân tích những tồn tại, hạn chế, những khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ, đồng thời kiến nghị đề xuất các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai công tác năm 2011.

Phát biểu kết luận hội nghị, đ/c Phan Quang Thao – Giám đốc Sở TT&TT đã khẳng định những kết quả nổi bật của ngành Thông tin và Truyền thông trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong năm 2011, đó là: Tăng cường quản lý Nhà nước về lĩnh vực ngành, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phát triển ổn định và tăng trưởng hiệu quả, đảm bảo chất lượng phục vụ người dân; triển khai đề án đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về CNTT; triển khai chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở; hoàn thiện hệ thống quy hoạch báo chí đến năm 2020; triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT; hoàn thiện hệ thống thư điện tử …

Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông đã công bố các Quyết định và trao bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, sở Thông tin và Truyền thông cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2010.

Hà Thảo
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top