Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ tổ chức hội nghị triển khai công tác xuất bản năm 2013

Thứ sáu, 29/03/2013 16:15

Ngày 27/3/2013, Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ tổ chức hội nghị tổng kết công tác xuất bản năm 2012 và triển khai công tác xuất bản năm 2013. Tới dự có đồng chí Hoàng Việt Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành, đại diện lãnh đạo của gần 70 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xuất bản, in, phát hành trên địa bàn tỉnh.

img

Trong năm 2012, các hoạt động xuất bản, in và phát hành trên địa bàn tỉnh đảm bảo giữ vững định hướng tư tưởng, chính trị của Đảng, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân. Sở TT&TT đã chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các doanh nghiệp in và phát hành sách tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Xuất bản, In, Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2012). Tiến hành cấp 159 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; cấp mới 01 giấy phép, cấp đổi 10 giấy phép cho 9 cơ quan, đơn vị trong tỉnh; cấp giấy phép cho 06 doanh nghiệp hoạt động ngành in, 05 doanh nghiệp hoạt động in gia công vàng mã cho nước ngoài, 02 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát hành.

Công tác quản lý nhà nước về xuất bản tiếp tục được tăng cường. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm được đẩy mạnh. Hoạt động xuất bản có bước phát triển cả về quy mô và số lượng với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội, kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH của các ngành, các cấp trong tỉnh. Toàn ngành vẫn duy trì được mức tăng trưởng cả về quy mô sản lượng, chất lượng sản phẩm, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị. Trong năm, toàn tỉnh có 601 triệu 440 ngàn ấn phẩm được phát hành, trong đó, các xuất bản phẩm của khối Đảng, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được quan tâm, đầu tư, chất lượng nội dung tốt, hình thức trình bày đẹp; có khoảng 81 triệu 560 ngàn ấn phẩm của khối các đơn vị quản lý nhà nước, 68 triệu 350 ngàn xuất bản phẩm của khối đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp được phát hành; khoảng 23 đầu sách thuộc các lĩnh vực văn học nghệ thuật của các tác giả địa phương được cấp giấy phép đăng ký xuất bản. Tổng sản lượng in đạt trên 2 tỷ trang in, tăng 12% so với năm 2011; doanh thu đạt 29 tỷ 450 triệu đồng, đạt 110,5% kế hoạch. Trong năm không có xuất bản phẩm vi phạm nội dung, tư tưởng chính trị theo quy định của Luật Xuất bản.

Năm 2013, hoạt động xuất bản tiếp tục bám sát định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển KT-XH của các ngành, các cấp; các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền về biển đảo, hoạt động thông tin đối ngoại, các chính sách mới của Đảng và Nhà nước; tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác xuất bản trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xuất bản, chú trọng tuyên truyền về Luật Xuất bản sửa đổi nhằm nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản trong tình hình mới. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật trong hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm cho các tổ chức, cá nhân; nâng cao chất lượng công tác biên tập, thẩm định xuất bản phẩm, đọc lưu chiểu xuất bản phẩm. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động in, xuất bản, phát hành nhằm chấn chỉnh, đưa hoạt động xuất bản đi vào nề nếp; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản. Tăng cường sự phối hợp giữa Sở TT&TT và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác định hướng tư tưởng chính trị trong hoạt động xuất bản, đảm bảo giúp cho công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, in, phát hành ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Việt Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu ngành Xuất bản Phú Thọ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Nâng cao hơn nữa chất lượng quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, nhất là công tác tuyên truyền, thẩm định kỹ các tác phẩm trước khi xuất bản, đảm bảo đúng định hướng, tư tưởng của Đảng; các đơn vị xuất bản thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xuất bản. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức của các bản tin, đảm bảo hình thức đẹp, nội dung chất lượng nhằm phục vụ công tác tuyên truyền và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành; có nhiều bài nghiên cứu, chuyên đề, nêu điển hình tốt, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch - văn hóa vùng Đất Tổ... Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động phát hành, sử dụng các ấn phẩm đã xuất bản, tránh tình trạng số lượng xuất bản nhiều nhưng hiệu quả sử dụng không cao. Nâng cao chất lượng nội dung, hình thức của các xuất bản phẩm nhằm tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, bám sát định hướng tư tưởng của tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương...

Thanh Hòa
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top