Sở Thông tin và Truyền thông Lào Cai triển khai công tác năm 2014

Thứ ba, 07/01/2014 15:26

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2013 và triển khai nhiệm công tác năm 2014.

img

Đồng chí Nguyễn Thanh Dương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị 

Dự hội nghị có ông Nguyễn Thanh Dương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ngành trong khối kinh tế tổng hợp; đại diện các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin truyền thông và lãnh đạo các phòng Văn hóa – thông tin các huyện, thành phố.
 
Năm 2013, Sở Thông tin và Truyền thông đã làm tốt công tác tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn, đưa Lào Cai trở thành tỉnh có tốc độ phát triển và ứng dụng mạnh mẽ về thông tin và truyền thông. Đến hết năm 2013, toàn tỉnh có 203 điểm phục vụ bưu chính, viễn thông, trong đó có 21 Bưu cục, 130 điểm Bưu điện văn hóa xã, 29 đại lý Bưu điện, 23 thùng thư công cộng độc lập, 138 tuyến đường thư; có 912 trạm phát sóng di động, mật độ điện thoại đạt 62 thuê bao/100 dân; Thuê bao Internet trên địa bàn tỉnh đạt mật độ 6,2 thuê bao/100 dân. Tổng doanh thu của thị trường bưu chính viễn thông đến hết năm 2013 đạt 547 tỷ đồng.
 
Công tác quản lý nhà nước về CNTT tiếp tục phát triển mạnh. Hàng loạt các dự án trọng điểm về CNTT được triển khai thực hiện đúng tiến độ, góp phần nâng cao chất lượng chỉ đạo điều hành, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch thông tin. Hiện, toàn tỉnh có 97% cơ quan, đơn vị sử dụng hộp thư điện tử, 75% cán bộ công chức, viên chức sử dụng thư điện tử, 40% văn bản, tài liệu chính thức được trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử, 100% cơ quan nhàn nước cấp tỉnh, huyện thực hiện cung cấp thông tin cho người dân, doanh nghiệp trên cổng TTĐT. Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai tiếp tục được Sở vận hành hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho nhân dân và doanh nghiệp. Năm 2013 mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT – Truyền thông, chỉ số ICT index, của Lào Cai được xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố.
 
Công tác quản lý nhà nước về báo chí - xuất bản được thực hiện tốt. Các dự án thuộc chương trình mục tiêu đưa thông tin về cơ sở được triển khai, tổ chức 02 lớp tập huấn “Tăng cường năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở” cho 86 học viên của 9 huyện/thành phố; thẩm định kỹ thuật hồ sơ báo cáo KTKT của các huyện, thành phố để lắp đặt 14 trạm truyền thanh xã và nâng cấp 02 Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện; Triển khai hỗ trợ cho Đài Phát thanh - Truyền hình, các Đài truyền thanh – Truyền hình sản xuất 11 chương trình truyền hình, phát lại 179 chương trình truyền hình và phát lại 169 chương trình phát thanh. Công tác thông tin đối ngoại được quan tâm triển khai thực hiện, tham mưu UBND tỉnh ban hành chương trình hành động về thông tin đối giai đoạn 2013 – 2020, đẩy mạnh hoạt động của Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh.
 
Năm 2013, Sở tổ chức 05 cuộc thanh tra chuyên ngành, hầu hết các doanh nghiệp các cơ sở kinh doanh không có sai phạm gì lớn.
 
Triển khai kế hoạch công tác năm 2014, hội nghị nhất trí tập trung vào các nhiệm vụ: Thực hiện rà soát các mục tiêu đã đạt được trong năm 2013, phấn đấu trong năm 2014 hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra; đẩy mạnh hoạt động ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước theo Nghị định 64/2007 của Chính Phủ; tăng cường tìm kiếm, thu hút các nguồn vốn đầu tư ở cả trong và ngoài nước, tạo thêm nguồn lực cho việc triển khai hiệu quả các dự án về CNTT – truyền thông trên địa bàn; thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động CNTT, bưu chính, viễn thông, báo chí, xuất bản, phát thanh - truyền hình, thông tin đối ngoại tạo điều kiện cho các lĩnh vực này tiếp tục phát triển mạnh; đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực CNTT – truyền thông trong các cơ quan Nhà nước của tỉnh; tiếp tục quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực thông tin và truyền thông có điều kiện phát triển theo các quy định của pháp luật.
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các kết quả đã đạt được của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở tiếp tục đoàn kết, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, cụ thể: Thực hiện rà soát các mục tiêu đã đạt được trong năm 2013, và các mục tiêu của Đề án ứng dụng CNTT tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 - 2015, từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện cho hai năm cuối 2014-2015; Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước; Trong đó cần quan tâm hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh sử dụng có hiệu quả hạ tầng và các dự án đã được đầu tư; đẩy mạnh hoạt động của Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai, đặc biệt là cung cấp các dịch vụ hành chính công lên Cổng TTĐT của tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành, minh bạch thông tin, góp phần cải cách hành chính, trong đó cần quan tâm đẩy mạnh việc tuyên truyền gương người tốt việc tốt, gương làm kinh tế giỏi;  tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở, vùng sâu, vùng xa và các quy hoạch, kế hoạch ngành, công tác thông tin đối ngoại; đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực CNTT – truyền thông trong các cơ quan Nhà nước của tỉnh.
 
Tại hội nghị, đồng chí Tăng Văn Hạnh – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở TT&TT đã phát động thi đua, kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành đồng tâm, hiệp lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2014.
 
Thùy Linh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top