Sở Thông tin và Truyền thông Lào Cai: Giao ban trực tuyến với các huyện, thành phố

Thứ tư, 17/07/2013 07:56

Sáng 12/7/2013, Sở Thông tin và Truyền thông Lào Cai đã tổ chức giao ban trực tuyến với Ủy ban nhân dân, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình của 9 huyện, thành phố triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Đồng chí Hà Văn Thắng - Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

img

Đồng chí Hà Văn Thắng-Giám đốc Sở TT&TT phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, đánh giá tình hình hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố. Trong 6 tháng đầu năm, công tác quản lý nhà nước được tăng cường và duy trì tốt trên các lĩnh vực của ngành Thông tin và Truyền thông về công nghệ thông tin; bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện; báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin điện tử. Trong đó nổi bật là các hoạt động như: trực tiếp thực hiện và hướng dẫn UBND các huyện, thành phố triển khai tốt các dự án thuộc “Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở giai đoạn 2011-2020”; Triển khai phát triển hạ tầng và ứng dụng CNTT với việc sử dụng hiệu quả hệ thống thư điện tử, hệ thống giao ban trực tuyến; hệ thống Cổng thông tin điện tử; phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc,... góp phần đắc lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Đối với hoạt động quản lý về Thông tin và Truyền thông tại các huyện, thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố đã tích cực, chủ động tham mưu cho UBND huyện, thành phố đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức tốt các buổi hội nghị truyền hình trực tuyến. Thường xuyên cung cấp thông tin và duy trì có hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử thành viên. Tổ chức tốt các hoạt động Hội báo Xuân Quý Tỵ 2013 tại địa phương; trưng bày sách, báo xuân phục vụ nhu cầu thông tin của nhân dân trong dịp Tết. Triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, Chương trình xây dựng nông thôn mới. Điểm bưu điện văn hóa xã hoạt động thường xuyên, phục vụ nhu cầu của nhân dân kịp thời; việc chuyển phát sách báo, bưu kiện, thư từ… an toàn, nhanh chóng, đảm bảo nhiệm vụ chính trị địa phương.
 
Trong phần thảo luận tại hội nghị, đã có 9 ý kiến của các đại biểu tập trung vào các nội dung: Khó khăn trong việc quản lý, vận hành sử dụng có hiệu quả các trạm truyền thanh cơ sở; Chế độ chi trả nhuận bút cho các Cổng thông tin điện tử thành viên; Công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn các huyện, thành phố; Nhu cầu đầu tư trang thiết bị để tăng cường năng lực hoạt động, sản xuất chương trình cho các Đài Truyền thanh – truyền hình; Khó khăn trong việc thực hiện tiêu chí (tiêu chí 8) trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương; Công tác triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành tại các địa phương...
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Văn Thắng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2013 của Phòng Văn hóa –thông tin, Đài Truyền thanh-Truyền hình các huyện, thành phố trong công tác quản lý, phát triển sự nghiệp thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. Để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà các Phòng Văn hóa – thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố cần tích cực triển khai thực hiện là: Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án số 10 phục vụ công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; Triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc “Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở giai đoạn 2011-2020” và trong năm 2013; Tích cực ứng dụng CNTT vào chuyên môn, tham gia sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh như quản lý văn bản - hồ sơ công việc, thư điện tử, hệ thống dịch vụ công trực tuyến để thực hành tiết kiệm, góp phần duy trì, cải thiện mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước của tỉnh; Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền tại địa phương, đặc biệt là việc triển khai chuyên mục Hỏi - Đáp đến các xã, phường của thành phố Lào Cai; Phối hợp cùng các doanh nghiệp cùng chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung phát triển hạ tầng Internet để cung cấp dịch vụ, duy trì các chỉ tiêu về điểm phục vụ bưu chính viễn thông, Internet đến thôn ở các xã nhằm phấn đấu hoàn thành tiêu chí ngành Thông tin và Truyền thông trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011- 2015.
 
Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top