Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu, 10 năm hình thành và phát triển

Thứ bảy, 18/06/2016 21:26

Ngày 18/6/2016, Sở TT&TT Lai Châu đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của Tỉnh.

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu; Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu; Lê Văn Nghiêm, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ TT&TT. Cùng dự còn có đại diện các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ TT&TT;  lãnh đạo Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Ban Cơ yếu Chính phủ; các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh Lai Châu và lãnh đạo các Sở TT&TT các tỉnh bạn.
 
20160618-m4.jpg
 
Ông Nguyễn Quốc Luân, Giám đốc Sở TT&TT Lai Châu phát biểu tại buổi lễ
 
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Luân, Giám đốc Sở TT&TT Lai Châu cho biết: Sở TT&TT Lai Châu (tiền thân là Sở Bưu chính, Viễn thông Lai Châu) được thành lập năm 2006. Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức; cùng với đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn ngành đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của Tỉnh.
 
Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 01 Chỉ thị; 04 Quy hoạch ngành, 02 Quy chế, 07 kế hoạch. 01 đề án, 05 Quyết định trên các lĩnh vực thông tin và truyền thông cùng nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành khác. Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật về TT&TT cho cán bộ công chức, viên chức, với hình thức phong phú đa dạng như tổ chức hội nghị, hội thảo, “Ngày pháp luật” … với số lượng hơn 2.500 lượt người tham gia. Làm tốt công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính kịp thời tham mưu sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện.
 
Công tác quản lý nhà nước về báo chí xuất, bản trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã có nhiều sáng tạo, đổi mới tạo chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu vượt bậc. Hiện có 03 cơ quan báo chí , 04 cơ quan thường trú, đại diện báo Trung ương cử phóng viên đóng trên địa bàn tỉnh; ngoài ra còn có Cổng Thông tin điện tử tỉnh, 09 trang thông tin điện tử tổng hợp, 07 Bản tin; 08 Đài Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện thị. Hoạt động báo chí và công tác quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ quan báo chí trong tỉnh đã bám sát đời sống xã hội, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng và Nhà nước trong quá trình hoạt động. Tập trung thông tin kịp thời, toàn diện về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong tỉnh. Thực hiện tốt vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền địa phương, của các tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn của nhân dân, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống.
 
Lĩnh vực bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh với hạ tầng bao phủ rộng khắp tỉnh, công nghệ hiện đại, dung lượng lớn, chất lượng cao, làm nền tảng cho việc ứng dụng và phát triển CNTT, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin liên lạc, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng. Sở đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến thiết lập mạng lưới, cung cấp và sử dụng dịch vụ và lắp đặt công trình bưu chính viễn thông, đảm bảo an toàn an ninh thông tin, an toàn cơ sở hạ tầng được đảm bảo. Hiện có 04 doanh nghiệp hoạt động bưu chính, chuyển phát trên địa bàn tỉnh.  Thời gian chuyển phát toàn trình của bưu gửi, hàng gửi đạt trên 95%; độ an toàn của bưu gửi, hàng gửi đạt 98%. Khiếu nại của khách hàng được giải quyết kịp thời. Mật độ thuê bao điện thoại đạt 77 thuê bao/100 dân. Mật độ Internet đạt 3,3 thuê bao/100 dân. Mạng truyền dẫn cáp quang nội tỉnh được mở rộng, 100% số xã trên địa bàn tỉnh có cáp quang đi qua, các tuyến cáp chính được liên kết đảm bảo yêu cầu về chất lượng.
 
Việc ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh được quan tâm, đẩy mạnh, triển khai phần mềm quản lý văn bản và hỗ trợ điều hành qua mạng văn phòng điện tử liên thông đến 100% đơn vị cấp xã trong tỉnh; 100% các cơ quan Đảng, Nhà nước cấp tỉnh và UBND cấp huyện (cơ quan) đã có hệ thống mạng nội bộ LAN; 100% các cơ quan có kết nối Internet băng rộng; 86% các cơ quan đã có trang thông tin điện tử; 61% các cơ quan trang bị phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; 100% các cơ quan đều đã được trang bị máy tính để phục vụ công việc; 90% cán bộ công chức cấp tỉnh, 84% cán bộ công chức cấp huyện được trang bị máy tính cho công việc; Số lượng máy tính được kết nối Internet cấp tỉnh là 95%, cấp huyện là 82%; Mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh được triển khai đến tất cả các cơ quan. Triển khai phần mềm một cửa, một cửa liên thông cho cấp huyện; phần mềm một cửa liên thông trong hoạt động đầu tư của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong giải quyết các thủ tục hành chính.
 
Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra, phổ biến pháp luật về TT&TT; hoạt động nghiên cứu khoa học, thi đua khen thưởng được chú trọng. Đặc biệt, Sở đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phát triển toàn diện, tác phong làm việc chuyên nghiệp, khoa học, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước của ngành, góp phần xây dựng chính quyền điện tử thành công ở Lai Châu.
 
Với những thành tích đó, Sở đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc giai đoạn 2011-2015; cờ thi đua xuất sắc của Bộ TT&TT; trướng lưu niệm cho Sở nhân dịp kỷ niệm 10 năm với nội dung "Sở TT&TT Lai Châu - 10 năm hình thành và phát triển". Đồng thời, 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc của Sở nhận được bằng khen của UBND tỉnh; 21 cá nhân được trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp TT&TT.
 
20160618-m2.jpg
 
Ông Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại lễ kỷ niệm
 
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành TT&TT Lai Châu đã đạt được trong chặng đường 10 năm xây dựng, phát triển.
 
Phó Chủ tịch đề nghị Sở TT&TT Lai Châu cần phát huy những kết quả đạt được trong 10 năm qua và tập trung làm tốt những nhiệm vụ trong thời gian tới. Cụ thể: Thứ nhất là tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành có liên quan đến lĩnh vực ngành. Thứ hai là tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên cả 5 lĩnh cực: báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, CNTT. Thứ ba là triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý, làm việc, bảo đảm kết hợp chặt chẽ với công tác cải cách hành chính. Thứ tư là làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại, tích cực quảng bá hình ảnh tốt đẹp về thiên nhiên, văn hóa, con người, thu hút đầu tư. Năm là đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của các cơ quan thông tin tuyên truyền cấp huyện trên cơ sở tăng cường ứng dụng CNTT và internet, đa dạng hóa phương thức truyền tải thông tin.
 
Nhân dịp này, đồng chí Tống Thanh Hải cũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới ngành Thông tin và Truyền thông nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6.
Thảo Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top