Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013

Thứ hai, 22/07/2013 09:54

Sáng ngày 19/7/2013, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Đồng chí Nguyễn Đình Thắng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh chủ trì Hội nghị.

img

Đồng chí Nguyễn Đình Thắng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu kết luận Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của  Bộ Thông tin và Truyền Thông, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực của lãnh đạo, công chức viên chức, người lao động, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Sở đã chủ động tham mưu tích cực với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trên lĩnh vực thông tin và truyền thông; chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện vượt mức các chỉ tiêu, các công việc, phần việc được giao. Trên lĩnh vực báo chí xuất bản, Sở đã chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tích cực tuyên truyền phục vụ đắc lực các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tổ chức Hội nghị giao ban công tác quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản; thẩm định, cấp 40 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh với hơn 12 nghìn ấn phẩm và 4 giấy phép họp báo theo đúng luật định. Lĩnh vực công nghệ thông tin được quan tâm, Sở tiếp tục triển khai có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước các cấp; Công tác bưu chính- viễn thông, Kế hoạch - tài chính,Văn phòng, Thanh tra có nhiều chuyển biến tích cực, Sở đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả. Cổng thông tin điện tử, Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông đã chủ động, tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể được Chi bộ Sở coi trọng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên đều phấn khởi, tin tưởng, nỗ lực và phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ của mình.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến tham gia của các đại biểu tập trung đánh giá những những kết quả cũng như những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trong thời gian qua: việc dùng chung hạ tầng viễn thông, ngầm hóa cáp viễn thông còn chậm, công tác quản lý thuê bao di động, dịch vụ game online còn thiếu chặt chẽ; một số Sở, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã còn chưa thực sự quan tâm tới lĩnh vực công nghệ thông tin; việc nhận, gửi văn bản điện tử giữa Ủy ban nhân dân cấp huyện với các phong ban trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã còn hạn chế; nhiều Cổng thông tin điện tử thành phần còn chưa phát huy được vai trò của mình, cung cấp thông tin không đầy đủ, thiếu kịp thời…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nguyễn Đình Thắng đánh giá cao kết quả đạt được của ngành thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Ninh trong 6 tháng đầu năm, đáp ứng tốt sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền Thông cũng như của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và yêu cầu thực tiễn đặt ra. Bắc Ninh tiếp tục được xếp tốp 10 tỉnh thành đứng đầu trong cả nước trên lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng chí cũng nghiêm túc chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trên lĩnh vực quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông của tỉnh thời gian qua; đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ hãy nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu và thực sự cầu thị, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng tốt nhu cầu đặt ra; nâng cao tinh thần phối hợp giữa các phòng, đơn vị của Sở với phòng Văn hóa thông tin các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp viễn thông, thường xuyên sâu sát cơ sở, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2013…
 
Hữu Thắng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top