Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014

Thứ năm, 17/07/2014 10:25

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Giám đốc Sở Nguyễn Đình Thắng đã chủ trì Hội nghị.

img

Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, sáu tháng đầu năm, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Sở TT&TT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc ban hành các chương trình, kế hoạch, cơ chế chính sách và các văn bản chỉ đạo liên quan đến lĩnh vực TT&TT được tăng cường, thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước có nhiều tiến bộ. Một số nội dung chính như: Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 19/3/2014 của UBND tỉnh phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống phát thanh- truyền hình tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 phê duyệt Đề án Phủ sóng wifi miễn phí trên địa bàn thành phố Bắc Ninh; “Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bắc Ninh”; Trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục các dự án ứng dụng CNTT triển khai năm 2014 của các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố…

Bên cạnh đó, thông tin liên lạc luôn được đảm bảo thông suốt, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhân dân; hạ tầng mạng lưới bưu chính, viễn thông được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư theo hướng hiện đại; chất lượng các dịch vụ ngày càng được nâng lên. Ứng dụng CNTT được các cấp, các ngành quan tâm triển khai hiệu quả, tập trung vào công tác gửi nhận văn bản điện tử; sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành qua mạng. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, thông tin kịp thời, khách quan, toàn diện về mọi diễn biến của tình hình trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Đẩy mạnh tuyên truyền về biển đảo quê hương. Thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại được tăng cường. Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy,quản lý, sử dụng và đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được Sở coi trọng. Bắc Ninh tiếp tục được Bộ TT&TT đánh giá là một trong những địa phương xếp tốp đầu trong thực hiện công tác quản lý Nhà nước về TT&TT.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Sở tập trung vào thực hiện những công việc sau: Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, năng lực quản lý cho CBCCVC; Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch, đề án và cơ chế chính sách của ngành; Chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo đúng định hướng, góp phần phục vụ đắc lực các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý, bám sát định hướng của Thanh tra Bộ và Thanh tra tỉnh…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả, những mặt còn hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước của Sở TT&TT thời gian qua cũng như phản ánh những vướng mắc, khó khăn hiện nay của các doanh nghiệp, Phòng VH-TT, Đài PT cấp huyện và hệ thống Đài TT cơ sở: việc dùng chung hạ tầng của các doanh nghiệp viễn thông còn khó khăn, tiến độ ngầm hóa cáp viễn thông chậm; kinh phí đầu tư cho ứng dụng CNTT còn thấp; cơ sở vật chất, trang thiết bị của Đài cấp huyện và Đài cơ sở xuống cấp. Các đại biểu cũng đề nghị Đài PT-TH tỉnh, Sở TT&TT thường xuyên mở các lớp tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Đài cấp huyện và Đài cơ sở…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Nguyễn Đình Thắng đã ghi nhận những nỗ lực của các phòng, địa phương, đơn vị trong 6 tháng đầu năm, góp phần cùng Sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giám đốc Sở cũng nhấn mạnh bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số mặt, lĩnh vực hạn chế, chưa hoàn thành tiến độ. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành trong năm 2014 đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành TT&TT phải nỗ lực, trách nhiệm cao; các phòng, đơn vị rà soát các phần việc, tập trung thực hiện hiệu quả các Đề án đã được UBND tỉnh phê duyêt; Phòng VH-TT các huyện, thị xã, thành phố cần tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong việc quan tâm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính Nhà nước; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về lĩnh vực báo chí, tuyên truyền; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở TT&TT với các Sở, Ngành, các địa phương, đơn vị…
 

Hữu Thắng - Sở TT&TT Bắc Ninh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top