“Sổ tay đảng viên điện tử” bước đột phá công tác xây dựng Đảng

Thứ ba, 06/09/2022 19:10

Những tiện ích mà phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” mang lại, đặc biệt là trong việc cung cấp thông tin chính thống cho đảng viên góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo tiền đề triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh Thái Bình.

Trong dòng chảy thông tin hiện nay, việc cung cấp đầy đủ, kịp thời cho cán bộ, đảng viên những thông tin chính thống có ý nghĩa rất quan trọng. Nhận thức rõ điều đó, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã duy trì hiệu quả nhiều kênh cung cấp thông tin chính thống cho cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, việc đưa vào sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” là bước đột phá, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội.

Không để đảng viên thiếu thông tin chính thống

20220906-m03.jpg

Đảng viên Chi bộ tổ 2, Đảng bộ thị trấn Đông Hưng (Đông Hưng) tích cực sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong sinh hoạt chi bộ. 

Nhiều năm làm Bí thư Chi bộ thôn An Bài, xã Đông Động, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, ông Đào Xuân Đoan luôn duy trì thói quen đọc báo Đảng cùng các bản tin nội bộ của tỉnh, của huyện. Ông chia sẻ: Với tôi, đây là những tài liệu quan trọng, qua đó tôi kịp thời nắm bắt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của tỉnh, của huyện về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cùng các nhiệm vụ khác, từ đó triển khai, chỉ đạo thực hiện tại cơ sở. Tôi thường chọn lọc những vấn đề dư luận quan tâm, những nội dung phù hợp với chi bộ và nhu cầu của đảng viên để đọc, sau đó thông báo tại các kỳ sinh hoạt chi bộ, qua đó kịp thời cung cấp, định hướng thông tin cho đảng viên. Thông tin trên báo Đảng hay các bản tin nội bộ đều là thông tin chính thống nên tôi rất yên tâm khi phổ biến tới đảng viên.

Theo đồng chí Đặng Thanh Chu, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đông Động, huyện Đông Hưng: Việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho đảng viên có ý nghĩa rất quan trọng bởi chỉ khi đảng viên nắm chắc, hiểu đúng các chủ trương, quan điểm chỉ đạo thì việc triển khai thực hiện mới đạt hiệu quả. Đây cũng là lực lượng trực tiếp tuyên truyền, cung cấp thông tin tới các tầng lớp nhân dân. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin, sự phát triển của mạng xã hội, điện thoại thông minh, rất nhiều thông tin không chính thống, không chính xác được đưa lên hàng ngày, hàng giờ thì những thông tin báo Đảng và các bản tin nội bộ cung cấp đã góp phần định hướng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho đảng viên; nêu cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong Đảng và trong xã hội.

Để cung cấp thông tin kịp thời, chính xác đến đội ngũ đảng viên, thời gian qua, các cấp ủy đảng còn chú trọng duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cơ sở.

Đồng chí Lê Thị Huyền, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Phụ cho biết: Để đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác thông tin tuyên truyền, trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tích cực tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình tạo điều kiện để đội ngũ báo cáo viên được tiếp cận nhiều nguồn thông tin chính thống. Ngoài các báo, tạp chí được cấp, hàng tháng, đội ngũ báo cáo viên được tham dự  hội nghị báo cáo viên của huyện để nắm bắt những thông tin tổng hợp, chuyên đề. Bên cạnh đó, định kỳ 6 tháng, 1 năm, các đồng chí báo cáo viên được tham dự hội nghị báo cáo viên toàn tỉnh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức. Tại hội nghị, các báo cáo viên không chỉ được cung cấp thông tin mà còn được bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên định hướng, hướng dẫn báo cáo viên khai thác thông tin, tư liệu trên các trang thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước để phục vụ công tác tuyên truyền, từ đó cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin cần thiết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

20220906-m04.jpg

Đảng viên Đảng bộ phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) nghe báo cáo viên truyền đạt nghị quyết hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII). 

Toàn tỉnh Thái Bình hiện có gần 500 báo cáo viên các cấp và hàng nghìn tuyên truyền viên cơ sở. Thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giúp cán bộ, đảng viên ở cơ sở kịp thời nắm bắt các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như chỉ đạo của tỉnh, của huyện, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện. Ngoài ra, cấp ủy các cấp còn thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong đó đặc biệt chú trọng đa dạng hóa hình thức học tập, quán triệt, phát huy ưu thế của hình thức học tập trực tuyến. Hình thức này đã và đang được sử dụng chủ yếu, mang lại hiệu quả tích cực, không chỉ cùng lúc triển khai được tới số lượng lớn người nghe mà còn tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên ở cơ sở được trực tiếp nghe các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh quán triệt, hiệu quả nhờ đó được nâng lên rõ rệt.

Theo Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đảng viên có quyền được thông tin định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất, theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và cấp ủy cấp trên, các cấp ủy đảng thông tin cho đảng viên về tình hình, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thời sự trong nước, thế giới... phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức, tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc duy trì hiệu quả các kênh thông tin truyền thống thời gian qua đã góp phần đưa thông tin chính thống tới đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Thái Bình.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn cho thấy việc cung cấp thông tin chính thống cho đảng viên thời gian qua còn thiếu tính thời sự, nội dung chưa thực sự phong phú… Sau khi phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” được đưa vào sử dụng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã góp phần khắc phục cơ bản các tồn tại trong việc cung cấp thông tin chính thống cho đảng viên, dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với đảng viên.

Bước đột phá cung cấp thông tin chính thống cho đảng viên

20220906-m05.jpg

Mỗi ngày, ông Đào Tiến Lượng (người bên trái), 71 tuổi, Chi bộ thôn An Bài, xã Đông Động (Đông Hưng) đều dành thời gian vào phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” để đọc những tin tức mới được cập nhật. 

Các chức năng cung cấp tin tức, văn kiện, tư liệu, các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh, nghiên cứu, học tập nghị quyết trong phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đã tạo bước đột phá trong việc mở rộng hình thức, nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin chính thống cho đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh, qua đó giúp đảng viên tiếp cận, nắm bắt các thông tin kịp thời, chính xác.

Nếu như trước đây, phải đến kỳ sinh hoạt chi bộ ông Nguyễn Ngọc Riệp, Chi bộ thôn Trần Phú, xã Đông Thọ (thành phố Thái Bình) cùng các đảng viên trong Chi bộ mới được tiếp cận thông tin từ bản tin nội bộ của tỉnh, của thành phố qua phần phổ biến đầu giờ của đồng chí Bí thư Chi bộ thì hiện nay, sau khi cài đặt và sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” ông được tiếp cận nguồn thông tin đa dạng, phong phú, chính xác, bảo đảm tính thời sự do được cập nhật thường xuyên.

Ông Riệp chia sẻ: Tôi rất thích đọc tin tức trên phần mềm. Hầu hết các tin, bài có dung lượng vừa phải, dễ hiểu, phù hợp với đại đa số cán bộ, đảng viên. Nội dung thông tin được định hướng, chọn lọc phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ ở địa phương; thông tin chính thống, bảo đảm tính thời sự, góp phần định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh những thông tin thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh từ nguồn thông tin chính thống, trên phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” còn cung cấp các thông tin hữu ích về sức khỏe, nghệ thuật, nông thôn ngày nay, điểm đến cuối tuần… với hình ảnh sinh động, nội dung phong phú, tạo sự “mềm hóa” trong cung cấp thông tin cho đảng viên. Đối với nhiều đảng viên, việc truy cập vào phần mềm để đọc tin tức đã trở thành thói quen hàng ngày, là món ăn tinh thần không thể thiếu.

Ông Đào Tiến Lượng, 71 tuổi, Chi bộ thôn An Bài, xã Đông Động (Đông Hưng) cho biết: Mỗi ngày tôi đều dành một khoảng thời gian nhất định truy cập vào phần mềm để đọc những tin tức mới được cập nhật. Ngoài nội dung thông tin cô đọng, hấp dẫn, phong phú thì phần mềm còn có tính năng hỗ trợ tự động đọc tin tức giúp những người cao tuổi, thị giác kém vẫn có thể nắm bắt đầy đủ thông tin. Tôi nghĩ, là đảng viên thì phải nắm bắt đầy đủ, kịp thời thông tin chính thống thì mới tuyên truyền, vận động, định hướng tư tưởng cho người dân; tuy nhiên, do thời lượng buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng có hạn, đồng chí bí thư chi bộ chỉ lựa chọn những nội dung quan trọng, đáng chú ý để truyền đạt. Do đó, để nắm bắt thêm thông tin tôi tìm đọc thêm trên internet nhưng khó kiểm chứng được đâu là thật, đâu là giả nên phải tỉnh táo trong tiếp nhận. Từ khi cài đặt “Sổ tay đảng viên điện tử”, tôi chỉ cần truy cập vào phần mềm là có thể đọc được rất nhiều tin tức và các thông tin bổ ích khác; tin tức đều được chọn lọc, cung cấp đầy đủ, kịp thời, đặc biệt đều là thông tin chính thống nên tôi rất yên tâm khi tiếp nhận và phổ biến tới người dân trong khu vực mình phụ trách.

Đến nay, ngoài bản tin nội bộ của tỉnh, 8 huyện, thành phố cũng được phân quyền đưa nội dung bản tin nội bộ của địa phương lên phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”. Ngoài ra, trên phần mềm có thêm bản tin công tác mặt trận đã cung cấp thông tin đa chiều, chính thống và thống nhất từ tỉnh tới cơ sở cho đảng viên. Khi tiếp cận các thông tin, văn kiện, tư liệu, văn bản mới, đảng viên có thể dễ dàng lưu giữ những thông tin mình quan tâm trong phần lưu trữ yêu thích để tiện cho việc nghiên cứu, học tập, tra cứu sau này. Phần mềm cũng cung cấp kho nội dung thông tin phong phú về văn kiện, tư liệu, các văn bản mới của Trung ương và của tỉnh.

Theo đồng chí Vũ Thị Như, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải, việc này tạo điều kiện rất thuận lợi cho cán bộ, đảng viên khi cần tra cứu, sử dụng các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cơ sở, giúp triển khai thực hiện các công việc tại cơ sở được nhanh chóng, chính xác và thuận lợi.

Đặc biệt, phần mềm còn có mục học tập nghị quyết với nội dung được biên tập cô đọng, có phần tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm, tích điểm cho đảng viên, làm căn cứ phân loại, đánh giá chất lượng đảng viên.

20220906-m06.jpg

Đảng viên Chi bộ nhà máy Tân Đệ 1 tích cực sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”. 

Là người đạt số điểm tích lũy khá cao đến thời điểm hiện tại (trên 36.000 điểm), đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Bí thư Chi bộ Trường THCS Liên Giang, huyện Đông Hưng cho biết: Đây cũng là một hình thức đổi mới trong nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, cung cấp nội dung các nghị quyết đến với đảng viên, đặc biệt là trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên đối với việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết. Tôi luôn cho rằng việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và nắm chắc nội dung các nghị quyết cũng như các văn bản chỉ đạo khác của Trung ương, của tỉnh là trách nhiệm của mỗi đảng viên. Chỉ khi đảng viên nắm chắc, hiểu đúng các nội dung của nghị quyết thì mới tạo cơ sở để nghị quyết đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. Một khi đã xác định rõ được trách nhiệm thì việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết không còn nặng nề, thay vào đó là niềm vui khi được biết thêm nhiều thông tin hữu ích.

Theo đồng chí Đoàn Hữu Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thái Thụy: Sau khi triển khai cài đặt, sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, qua nắm bắt thực tế, đa số đảng viên đều rất tâm đắc và đánh giá cao hiệu quả cung cấp thông tin mà phần mềm mang lại. Phần mềm vừa giúp tiết kiệm chi phí, vừa mở rộng thông tin và bảo đảm tính thời sự. Việc cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, chính xác, kịp thời cho cán bộ, đảng viên rất quan trọng, đặc biệt là với những vấn đề “nóng”, phức tạp khi được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cán bộ, đảng viên sẽ là người tuyên truyền, phổ biến đến quần chúng nhân dân, định hướng tư tưởng, định hướng dư luận. Mặt khác, từ những thông tin được cung cấp, cán bộ, đảng viên có cơ sở, có kiến thức để đấu tranh với những thông tin trái chiều, những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh phản bác, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Những tiện ích mà phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” mang lại, đặc biệt là trong việc cung cấp thông tin chính thống cho đảng viên góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo tiền đề triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh Thái Bình. Đây cũng là vũ khí sắc bén đấu tranh với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng./.

Đào Quyên (theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top